Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie
MINISTERSTWO ZDROWIA ZBIERA OFERTY ZAKUPU PRODUKTÓW WYKORZYSTYWANYCH PODCZAS ZWALCZANIA COVID-19

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: LINK ukazała się informacja dotycząca składania ofert na zakup produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19, które należy składać na adres poczty elektronicznej: oferty@mz.gov.pl.

Informacja Prezes NIPiP w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w związku z pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 w dniu 16 marca 2020 r. powołał Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP. Celem zespołu jest stały monitoring sytuacji oraz wypracowanie rozwiązań i rekomendacji w obszarze:

- zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom oraz pielęgniarkom i położnym w czasie pandemii;
- działań w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2;
- znalezienie sposobów wychodzenia z kryzysu – wypracowanie rekomendacji w obszarze rozwiązań prawnych oraz ekonomicznych.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych uruchomiła również specjalną stronę internetową na której znajdują się aktualne informacje dotyczące koronawirusa.

Adres do strony: LINK

Wytyczne postępowania z pacjentami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (choroba COVID-19) dla podmiotów, wykonujących działalność leczniczą, udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:

--->POBIERZ <---

Ministerstwo Zdrowia

Aktualne informacje i zalecenia link: LINK

Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych