Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

KOMISJE PROBLEMOWE

Komisja finansowo- socjalna w składzie:

 1. Czupska Ewa - Przewodnicząca
 2. Zabierowska Urszula - Sekretarz
 3. Członkowie
 4. Grysztar Ewa
 5. Kryś Marek
 6. Poniatowska Ewa
 7. Szydło Agnieszka
Komisja do spraw kształcenia i doskonalenia zawodowego
w składzie:
 1. Krochmal Dorota - Przewodnicząca
Członkowie
 1. Błażejowska- Kopiczak Barbara
 2. Buba Małgorzata
 3. Dybaś Anna
 4. Kamińska Bożena
 5. Mendyka Bożena
 6. Pasławska Halina
Komisja Kadry Zarządzającej w pielęgniarstwie i położnictwie
w składzie:
 1. Iwaniec Teresa
 2. Jastrzębska Bożena
 3. Kostrzewa Dorota
 4. Kruczek Katarzyna
 5. Krygowska Krystyna
 6. Małek Jadwiga
 7. Oberc Danuta
 8. Radwańska Zenona
 9. Sidor Małgorzata
 10. Sołtysik Helena
 11. Szewczyk Irena
 12. Wilusz Agnieszka
 13. Winiarczyk Zdzisława
 14. Witusik Teresa
Komisja do spraw uczestnictwa w konkursach w składzie:
 1. Michalska Renata - Przewodnicząca
Członkowie:
 1. Barańska Beata
 2. Błażejowska- Kopiczak Barbara
 3. Bryś Marta
 4. Czupska Ewa
 5. Dybaś Anna
 6. Iwaniec Teresa
 7. Jastrzębska Bożena
 8. Krygowska Krystyna
 9. Miksiewicz Grażyna
 10. Pasławska Halina
 11. Zabierowska Urszula
Komisja do spraw kontroli indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych w składzie:
 1. Buba Małgorzata
 2. Czupska Ewa
 3. Górnik Urszula
 4. Michalska Renata
 5. Szydło Agnieszka
 6. Wilusz Agnieszka
 7. Witusik Teresa
Komisja do spraw położnych w składzie:
 1. Buba Małgorzata
 2. Dybaś Anna
 3. Faber Bożena
 4. Kafel Dorota
 5. Kamińska Bożena
 6. Kiłko Beata
 7. Krygowska Krystyna
 8. Ziemska - Stawarz Renata
Komisja do spraw Etyki w składzie:
 1. Miksiewicz Grażyna - Przewodnicząca
Członkowie:
 1. Barańska Beata
 2. Górnik Urszula
 3. Grysztar Ewa
 4. Iwaniec Teresa
 5. Krochmal Dorota
 6. Moskal Bożena
 7. Pasławska Halina
 8. Poniatowska Ewa
 Komisja do spraw kontraktowania świadczeń pielęgniarek i położnych w składzie:
 1. Błażejowska- Kopiczak Barbara
 2. Bryś Marta
 3. Buba Małgorzata
 4. Grysztar Ewa
 5. Hap Wioletta
 6. Jurczak Teresa
 7. Krasnopolska Anna
 8. Kryś Marek
 9. Mendyka Bożena
 10. Munia Irena
 11. Prajsnar Aldona
 12. Radwańska Zenona
 13. Sińczak Halina
 14. Szydło Agnieszka
 15. Wilusz Agnieszka
 16. Witusik Teresa
 17.  

KOMUNIKAT


W IMIENIU OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KROŚNIE
INFORMUJĘ:

XXXIV OKRĘGOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 MARCA 2019 R. W SIEDZIBIE OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KROŚNIE
PRZY UL. BIESZCZADZKIEJ 5.

ROZPOCZĘCIE OBRAD GODZ. 9.00.  OBECNOŚĆ DELEGATÓW OBOWIĄZKOWA.
 

 
Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Krośnie
Renata Michalska

Ustawy 10.03.2019

USTAWA z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o działalności leczniczej

USTAWA z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujacych zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity) stan na dzień 2016-02-12

USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych stan na dzień 2016-02-12

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej(1) (tekst jednolity) stan na dzień 2016-02-12

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity)

Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych