Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

ZESPOŁY PROBLEMOWE


 Zespół Pielęgniarek Epidemiologicznych w składzie:

 1. Bryś Marta
 2. Cipora Ewa
 3. Iwaniec Teresa
 4. Jastrzębska Bożena
 5. Jurczak Grażyna
 6. Łobaza Stanisława
 7. Marcinkowska Marta
 8. Sebastianka Aldona
Zespół do spraw oceny minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w składzie:
 1. Michalska Renata - Przewodnicząca
 2. Radwańska Zenona - Zastępca Przewodniczącej
 3. Czupska Ewa - Sekretarz
Członkowie
 1. Błażejowska- Kopiczak Barbara
 2. Bryś Marta
 3. Dybaś Anna
 4. Jastrzębska Bożena
 5. Kamińska Bożena
 6. Krygowska Krystyna

Zespół ds. organizacji obchodów Jubileuszu XXV lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w składzie:
 1. Barańska Beata,
 2. Błażejowska – Kopiczak Barbara,
 3. Buba Małgorzata,
 4. Czupska Ewa
 5. Jastrzębska Bożena,
 6. Kamińska Bożena,
 7. Krochmal Dorota,
 8. Krygowska Krystyna,
 9. Michalska Renata,
 10. Oberc Danuta,
 11. Pasławska Halina,
 12. Rychlicka Agnieszka,
 13. Szydło Agnieszka,
 14. Wilusz Agnieszka,
 15. Witusik Teresa.


Zespół ds. wyboru kandydatów do odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia” w składzie:
 
 1. Barańska Beata
 2. Dybaś Anna
 3. Górnik Urszula
 4. Jastrzębska Bożena
 5. Kamińska Bożena
 6. Kandefer Elżbieta
 7. Krochmal Dorota
 8. Moskal Bożena
 9. Pasławska Halina
 10. Rychlicka Agnieszka
 11. Szydło Agnieszka
 12. Wilusz Agnieszka
 13. Witusik Teresa


Zespół ds. Domów Pomocy Społecznej w składzie:
 
 1. Jakielarz Maria,
 2. Kosztyła Lidia,
 3. Kniaziewicz Renata,
 4. Kocyłowska Alicja,
 5. Lewicka Ewa,
 6. Michnal Lucyna,
 7. Ogarek Agnieszka,
 8. Symula Krystyna
 9. Szydło Agnieszka.

 

KOMUNIKAT


W IMIENIU OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KROŚNIE
INFORMUJĘ:

XXXIV OKRĘGOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 MARCA 2019 R. W SIEDZIBIE OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KROŚNIE
PRZY UL. BIESZCZADZKIEJ 5.

ROZPOCZĘCIE OBRAD GODZ. 9.00.  OBECNOŚĆ DELEGATÓW OBOWIĄZKOWA.
 

 
Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Krośnie
Renata Michalska

Ustawy 10.03.2019

USTAWA z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o działalności leczniczej

USTAWA z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujacych zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity) stan na dzień 2016-02-12

USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych stan na dzień 2016-02-12

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej(1) (tekst jednolity) stan na dzień 2016-02-12

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity)

Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych