Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


ZESPOŁY PROBLEMOWE


 Zespół Pielęgniarek Epidemiologicznych w składzie:

 1. Bryś Marta
 2. Cipora Ewa
 3. Iwaniec Teresa
 4. Jastrzębska Bożena
 5. Jurczak Grażyna
 6. Łobaza Stanisława
 7. Marcinkowska Marta
 8. Sebastianka Aldona
Zespół do spraw oceny minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w składzie:
 1. Michalska Renata - Przewodnicząca
 2. Radwańska Zenona - Zastępca Przewodniczącej
 3. Czupska Ewa - Sekretarz
Członkowie
 1. Błażejowska- Kopiczak Barbara
 2. Bryś Marta
 3. Dybaś Anna
 4. Jastrzębska Bożena
 5. Kamińska Bożena
 6. Krygowska Krystyna

Zespół ds. organizacji obchodów Jubileuszu XXV lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w składzie:
 1. Barańska Beata,
 2. Błażejowska – Kopiczak Barbara,
 3. Buba Małgorzata,
 4. Czupska Ewa
 5. Jastrzębska Bożena,
 6. Kamińska Bożena,
 7. Krochmal Dorota,
 8. Krygowska Krystyna,
 9. Michalska Renata,
 10. Oberc Danuta,
 11. Pasławska Halina,
 12. Rychlicka Agnieszka,
 13. Szydło Agnieszka,
 14. Wilusz Agnieszka,
 15. Witusik Teresa.


Zespół ds. wyboru kandydatów do odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia” w składzie:
 
 1. Barańska Beata
 2. Dybaś Anna
 3. Górnik Urszula
 4. Jastrzębska Bożena
 5. Kamińska Bożena
 6. Kandefer Elżbieta
 7. Krochmal Dorota
 8. Moskal Bożena
 9. Pasławska Halina
 10. Rychlicka Agnieszka
 11. Szydło Agnieszka
 12. Wilusz Agnieszka
 13. Witusik Teresa


Zespół ds. Domów Pomocy Społecznej w składzie:
 
 1. Jakielarz Maria,
 2. Kosztyła Lidia,
 3. Kniaziewicz Renata,
 4. Kocyłowska Alicja,
 5. Lewicka Ewa,
 6. Michnal Lucyna,
 7. Ogarek Agnieszka,
 8. Symula Krystyna
 9. Szydło Agnieszka.

 

Zaproszenie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie uprzejmie informuje, że w dniu 2 stycznia 2023 r. o godzinie 15.00 rozpoczyna się II edycja kursu specjalistycznego w zakresie „Resuscytacja krążeniowo oddechowa” dla pielęgniarek i położnych realizowanego w ramach projektu „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs jest bezpłatny i odbywał się będzie w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie przy ulicy Bieszczadzkiej 5.
Uczestnicy w ramach projektu otrzymają materiały dydaktyczne, książki, notesy, długopisy, pendrive i ciepłe posiłki (obiady) przekąski, napoje.

Rekrutacja uczestników do kursów realizowanych w ramach projektu odbywa się na dwóch płaszczyznach: w SMK oraz poprzez wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych znajdujących się na stronie:  https://nipip.pl/rekrutacja-projektu/ oraz w Biurze OIPiP w Krośnie. 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych