Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

AKTUALIZACJA  DANYCH

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.
 
Obowiązek aktualizowania danych wynika z art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
 
Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”, a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Bieszczadzka 5, 38- 400 Krosno

Nowy wniosek do opiniowania przez Okręgowe Rady Pielęgniarek i Położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych

Plik wniosku: POBIERZ

REKOMENDACJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA POŁOŻNYCH W ZAKRESIE STOSOWANIA PRODUKTU W OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄSzanowni Państwo,
 
badanie ankieto­we „Opinie młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia piersią” zrealizowane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Położnych oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, przeprowadzone w 2018 roku wśród 3205 kobiet w okresie laktacji, wykazało, że główną przyczyną zbyt wczesnego rezygno­wania z karmienia piersią (przed ukończeniem 6. miesiąca życia dziecka) był brak
 

RAPORT BADANIE OPINII MŁODYCH MATEK NA TEMAT LAKTACJI I ROLI POŁOŻNEJ W PROMOWANIU KARMIENIA PIERSIĄ

Szanowni Państwo,
 
Aż co piąta młoda matka w Polsce (20,06%) twierdzi, że karmienie piersią jest zbyt czasochłonne i dlatego rezygnuje przedwcześnie z karmienia piersią – wynika z badań przeprowadzonych  w 2018 roku na grupie ponad 3 tysięcy kobiet.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie zatrudni osobę do pracy biurowej (głownie prowadzenie rejestrów) w pełnym wymiarze czasu pracy).

 
Wymagania:
Biegła znajomość pracy przy komputerze,
mile widziane doświadczenie zawodowe.

Podanie, CV i dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
Powyższą dokumentację o przyjęcie do pracy należy składać do dnia 25 czerwca 2019 r.


Rozmowa kwalifikacyjna z poszczególnymi osobami, które złożą swoje oferty zostanie przeprowadzona w dniu 2 lipca 2019 r. o godz. 9.30.
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Izby lub pod numerem telefonu 13 43 694 60
 
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Krośnie


RODO ---> POBIERZ

 

RAPORT BADANIE OPINII MŁODYCH MATEK NA TEMAT LAKTACJI I ROLI POŁOŻNEJ W PROMOWANIU KARMIENIA PIERSIĄ

Szanowni Państwo,
 
Aż co piąta młoda matka w Polsce (20,06%) twierdzi, że karmienie piersią jest zbyt czasochłonne i dlatego rezygnuje przedwcześnie z karmienia piersią – wynika z badań przeprowadzonych  w 2018 roku na grupie ponad 3 tysięcy kobiet.
 
Celem badań, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Położnych i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych była próba poznania postaw i wiedzy młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu naturalnego karmienia piersią. Wyniki badań potwierdzają dużą rolę wsparcia karmienia naturalnego, zarówno poprzez propagowania karmienia piersią już w okresie ciąży, jak i wsparcia informacyjnego, emocjonalnego oraz praktycznego matek karmiących.
 
Zapraszamy do zapoznania się z Raportem „Opinie młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia piersią”.
 
W załączeniu link do wypowiedzi Pani dr hab. Beaty Pięty, Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych na temat badania opinii: LINK

Streszczenie raportu badań ---> POBIERZ

Podsumowanie wyników badań ---> POBIERZ

List zaproszenie ---> POBIERZ

Raport badań ---> POBIERZ
 
 

Nabór na studia Pomostowe Położnictwo

Szanowni Państwo informujemy, że
Uniwersytet Rzeszowski prowadzi nabór od roku akademickiego 2019/2020 na  - studia I stopnia, licencjackie pomostowe - kierunek Położnictwo (ścieżka B) dla dyplomowanych położnych, posiadających świadectwo dojrzałości i ukończone kształcenie w zawodzie położnej.
Wyżej wymienione studia są dedykowane położnym posiadającym prawo wykonywania zawodu, a czas kształcenia wynosi 1 rok.
Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie LINK, rekrutacja rozpoczęła się 13 maja i potrwa do 9 lipca.

Więcej informacji w załączniku ---> POBIERZ
 
Z wyrazami szacunku i poważania
Bernadeta Kołodziej
Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego
Wydział Medyczny UR
Tel. 17 872 11 95

spotaknie edukacyjne


 

Startuje 6. edycja kampanii i konkursu „Położna na medal”Zasady zgłoszenia ---> POBIERZ
 

NZOZ Specmed - ZPIPS sp. z o.o.


 
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych