Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


 

Pielęgniarki i położne w opiece koordynowanej w POZ

Pielęgniarki i położne w opiece koordynowanej w POZ

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych alarmowała, iż opiekę pielęgniarki POZ i położnej POZ może utracić około 7.704.963 pacjentów. To jeden ze skutków prognozowanych zmian w ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej. Ministerstwo Zdrowia w korespondencji skierowanej do NIPIP zapewniło, że trwają prace legislacyjne nad ustawą w tym zakresie.
 

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na Stanowisko Nr 5 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie podjęcia pilnych prac legislacyjnych nad utrzymaniem samodzielności podmiotów sprawujących opiekę nad pacjentami w podstawowej


Załącznik ---> POBIERZ

 

Życzenia

Zaproszenie na konferencję w PrzemyśluZałącznik ---> POBIERZ
 

Ogłoszenie - Dam pracę

Stanowisko i Apele podjęte przez Delegatów XXXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Krośnie w dniu 7 marca 2024 r.Stanowisko Nr 1 ---> POBIERZ

APEL Nr 1 ---> POBIERZ

APEL Nr 2 ---> POBIERZ

APEL Nr 3 ---> POBIERZ

APEL Nr 4 ---> POBIERZ

APEL Nr 5 ---> POBIERZ

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE JAKO PIERWSZY ZAWÓD MEDYCZNY MOGĄ JUŻ POBRAĆ mPWZ


 

 

Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej w aplikacji to elektroniczny odpowiednik tradycyjnej wersji dokumentu. Dzięki niemu ponad 360 tysięcy osób w Polsce, wpisanych przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych do okręgowego rejestru pielęgniarek lub położnych, mogą potwierdzać swoje uprawnienia zawodowe za pomocą telefonu.

Opiekę pielęgniarki POZ i położnej POZ utraci około 7.704.963 pacjentów!

Już z końcem tego roku, tj. z  dniem 31 grudnia 2024 r. stracą ważność deklaracje złożone do pielęgniarki POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej), położnej POZ, lekarza POZ, którzy nie stworzyli zespołu POZ!

ZAPRASZAMY POŁOŻNE do udziału w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych „Położna Doradcą”

AKADEMIA POŁOŻNEJ 22 marzec RZESZÓW

Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych