Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

KATASTROFA KADROWA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA RAPORT NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH


Załacznik ---> POBIERZ
 

Czerwona kartka dla rządu. Pielęgniarki rozpoczynają protesty

W poniedziałek (7.06) przed krośnieńskim szpitalem rozpoczął się protest. Pielęgniarki, pielęgniarze i położne w ten sposób mówią „nie” dla tzw. ustawy Niedzielskiego. Sprzeciwiają się warunkom płacy i pracy proponowanym przez ministra zdrowia, które uważają za niesprawiedliwe i krzywdzące. Takich protestów jest w Polsce więcej.

Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów popiera zaplanowany na 7 czerwca 2021 r. protest pielęgniarek i położnych

Stanowisko Prezydium ORPiP w Krośnie z dnia 18 maja 2021 r.

Stanowisko Prezydium ORPiP w Krośnie z dnia 18 maja 2021 r. dotyczące zmian w zakresie funkcjonowania kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz utrzymania dotychczasowej formy organizacyjnej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w strukturach Ministerstwa Zdrowia

Stanowisko ---> POBIERZ

 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej popiera zaplanowany na dzień 7 czerwca 2021 r. protest pielęgniarek i położnych

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych popiera zaplanowany na dzień 7 czerwca 2021 r. protest pielęgniarek i położnych.

Stanowisko nr 52 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie poparcia akcji protestacyjnej pielęgniarek i położnych

27 maja 2021 r. Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych spotkał się z Przewodniczącymi Regionów OZZPiP


 

W dniu 27 maja 2021 r. Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych spotkał się z Przewodniczącymi Regionów OZZPiP. Głównym tematem spotkania było jednogłośne wyrażenie sprzeciwu do omawianych na Sejmowej Komisji Zdrowia propozycji projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia. Ponadto strony ustaliły wspólne działania co do przeprowadzenia akcji protestacyjnej w dniu 7 czerwca 2021 r.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 1 czerwca 2021 r, gdzie kontynuowane będą rozmowy w tym zakresie.


 

Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa w 2021 r.

Ministerstwo Zdrowia prezentuje Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2021 r. z podziałem na województwa oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie. Wykaz ten będzie stanowił podstawę do określenia przedmiotu zamówienia w tegorocznych postępowaniach przetargowych dotyczących wyboru organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych.

Planuje się, że w 2021 roku minimum 2 525 pielęgniarek i położnych rozpocznie specjalizację w ramach miejsc dofinansowywanych.
Dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla szkoleń rozpoczynających się w 2021 roku wyniesie nie więcej niż 3.950 zł.

WYKAZ ----> POBIERZ

Życzenia Przewodniczącej OIPIP w Krośnie

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych