Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Możliwość dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne w 2021 r. (Pilotaż EDM II etap)

W związku z planowanym uruchomieniem Pilotażu EDM – etap II, w zakresie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (zwanego dalej „Pilotażem EDM – etap II”), w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., Centrum e-Zdrowia (zwane dalej „Centrum”) zaprasza zainteresowanych usługodawców do składania deklaracji udziału w przedmiotowym Pilotażu.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

8 maja Dzień Polskiej Położnej

Drogie Pielęgniarki, Drodzy Pielęgniarze

Życzenia w imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Medycznych

Życzenia w Imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Zaproszenie na 97 Ogólnopolską Pielgrzymkę Służby Zdrowia na Jasną Górę w dniach 22-23 maja 2021 roku

V Ogólnopolską Konferencję Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących

Szczyrk, 14-16 czerwca 2021 r.

Medikor Sp.z o.o Jedlicze ul. Rejtana 38 B zatrudni pielęgniarkę na cały etat.

Duszpasterz Służby Zdrowia na Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych