Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Senat przyjął poprawki zwiększające wskaźniki minimalnego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

W dniu dzisiejszym (10-06-2021r.) Senat zatwierdził Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Sprawozdanie uwzględnia poprawki zgłaszane przez organizacje reprezentujące pielęgniarki i położne w tym samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych. Zakładają one zwiększenie wskaźników minimalnego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Pełna treść poprawek zgłoszonych przez Komisję Zdrowia jest dostępna pod adresem: LINK

Senacka Komisja Zdrowia przyjęła poprawki zgłaszane m.in przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych

W dniu dzisiejszym (10-06-2021r.) Senat będzie rozpatrywał Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Sprawozdanie uwzględnia poprawki zgłaszane przez organizacje reprezentujące pielęgniarki i położne w tym samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych. Zakładają one zwiększenie wskaźników minimalnego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Na posiedzeniu Komisji Zdrowia Prezes Zofia Małas apelowała o uwzględnienie aktualnej trudnej sytuacji kadrowej w pielęgniarstwie i położnictwie.

Raport dotyczący aktualnej sytuacji kadrowej w zawodach pielęgniarki i położnej w Polsce

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przedstawia raport dotyczący aktualnej sytuacji kadrowej w zawodach pielęgniarki i położnej w Polsce. Raport wskazuje strukturę wieku zatrudnionych pielęgniarek i położnych z podziałem na województwa.

Raport zawiera prognozy dotyczące liczby pielęgniarek i położnych do 2030 r. w ujęciu krajowym z podziałem na województwa.
Raport przygotowano w oparciu o dane z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych. Główny Urząd Statystyczny wskazuje, iż „dane w nim zawarte są wysokiej jakości i są możliwe do wykorzystania do produkcji danych statystycznych (dokładność)”

Raport ---> POBIERZ
 

KATASTROFA KADROWA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA RAPORT NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH


Załacznik ---> POBIERZ
 

Czerwona kartka dla rządu. Pielęgniarki rozpoczynają protesty

W poniedziałek (7.06) przed krośnieńskim szpitalem rozpoczął się protest. Pielęgniarki, pielęgniarze i położne w ten sposób mówią „nie” dla tzw. ustawy Niedzielskiego. Sprzeciwiają się warunkom płacy i pracy proponowanym przez ministra zdrowia, które uważają za niesprawiedliwe i krzywdzące. Takich protestów jest w Polsce więcej.

Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów popiera zaplanowany na 7 czerwca 2021 r. protest pielęgniarek i położnych

Stanowisko Prezydium ORPiP w Krośnie z dnia 18 maja 2021 r.

Stanowisko Prezydium ORPiP w Krośnie z dnia 18 maja 2021 r. dotyczące zmian w zakresie funkcjonowania kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz utrzymania dotychczasowej formy organizacyjnej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w strukturach Ministerstwa Zdrowia

Stanowisko ---> POBIERZ

 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej popiera zaplanowany na dzień 7 czerwca 2021 r. protest pielęgniarek i położnych

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych popiera zaplanowany na dzień 7 czerwca 2021 r. protest pielęgniarek i położnych.

Stanowisko nr 52 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie poparcia akcji protestacyjnej pielęgniarek i położnych

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych