Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

27 maja 2021 r. Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych spotkał się z Przewodniczącymi Regionów OZZPiP


 

W dniu 27 maja 2021 r. Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych spotkał się z Przewodniczącymi Regionów OZZPiP. Głównym tematem spotkania było jednogłośne wyrażenie sprzeciwu do omawianych na Sejmowej Komisji Zdrowia propozycji projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia. Ponadto strony ustaliły wspólne działania co do przeprowadzenia akcji protestacyjnej w dniu 7 czerwca 2021 r.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 1 czerwca 2021 r, gdzie kontynuowane będą rozmowy w tym zakresie.


 

Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa w 2021 r.

Ministerstwo Zdrowia prezentuje Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2021 r. z podziałem na województwa oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie. Wykaz ten będzie stanowił podstawę do określenia przedmiotu zamówienia w tegorocznych postępowaniach przetargowych dotyczących wyboru organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych.

Planuje się, że w 2021 roku minimum 2 525 pielęgniarek i położnych rozpocznie specjalizację w ramach miejsc dofinansowywanych.
Dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla szkoleń rozpoczynających się w 2021 roku wyniesie nie więcej niż 3.950 zł.

WYKAZ ----> POBIERZ

Życzenia Przewodniczącej OIPIP w Krośnie

Możliwość dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne w 2021 r. (Pilotaż EDM II etap)

W związku z planowanym uruchomieniem Pilotażu EDM – etap II, w zakresie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (zwanego dalej „Pilotażem EDM – etap II”), w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., Centrum e-Zdrowia (zwane dalej „Centrum”) zaprasza zainteresowanych usługodawców do składania deklaracji udziału w przedmiotowym Pilotażu.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

8 maja Dzień Polskiej Położnej

Drogie Pielęgniarki, Drodzy Pielęgniarze

Życzenia w imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Medycznych

Życzenia w Imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Zaproszenie na 97 Ogólnopolską Pielgrzymkę Służby Zdrowia na Jasną Górę w dniach 22-23 maja 2021 roku

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych