Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Pielęgniarki i pielęgniarze wobec wirusa SARS-CoV-2 - problemy i wyzwania"Badanie naukowe pt."Link do ankiety, znajdującej się na platformie Google pod adresem: LINK   pt. "Pielęgniarki i pielęgniarze wobec wirusa SARS-CoV-2 - problemy i wyzwania" 

Pomoc Psychologiczna

Oferta dodatkowej pracy dla pielęgniarek i położnych

Oferta skierowana do  pielęgniarek i położnych w ramach dodatkowej pracy i zatrudnienia na umowę zlecenie przez podmiot leczniczy.Realizacja udzielania świadczeń wyłącznie w ramach teleporady. Czas udzielania teleporad w godzinach 18.00 – 8.00

Informacja dotycząca wsparcia finansowego

dla rodzin pielęgniarek, położnych, pielęgniarzy zmarłych na COVID – 19 w związku z wykonywaniem zawodu.

Minister Zdrowia może wnioskować o przyznanie przez Prezesa Rady Ministrów rent specjalnych owdowiałym i osieroconym członkom rodzin pielęgniarek, położnych, pielęgniarzy, którzy zmarli z powodu COVID – 19, (na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych), pod warunkiem, że zakażenie wirusem SARS – CoV – 2 miało związek z wykonywaniem zawodu.
 
Aby uzyskać w/w świadczenie osoba uprawniona do w/w/ świadczenia powinna wypełnić wniosek i zgłosić się do właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w celu potwierdzenia rejestracji w Okręgowym Rejestrze Pielęgniarek lub w Okręgowym Rejestrze Położnych zmarłej pielęgniarki, pielęgniarza, położnej.
 
Następnie OIPiP po potwierdzeniu rejestracji, do wniosku dołącza uzasadnienie i przesyła drogą elektroniczną zgromadzone dokumenty do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Dział Sekretarza na e-mail  sekretarz@nipip.pl
 
 
W załączeniu przedstawiamy wzór Oświadczenia o stanie rodzinnym.

Wnioski prosimy składać do dnia 12 kwietnia 2021 r. osobiście lub listownie.

Załaczniki:   
  1. Oświadczenie o stanie rodzinnym: POBIERZ
 
 

 

Stanowisko nr 50 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie utrzymania obecnych rozwiązań prawnych w zakresie systemu kształcenia podyplomowego, w tym pozostawienia Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Poł

Stanowisko nr 50

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 24 marca 2021 r.

 

w sprawie utrzymania obecnych rozwiązań prawnych w zakresie systemu kształcenia podyplomowego, w tym pozostawienia Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych jako samodzielnej jednostki budżetowej podległej Ministrowi Zdrowia

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku, iż dotychczasowe rozwiązania prawne w systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych zapewniają wysoki poziom jakości kształcenia podyplomowego.

Obecny system kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych zapewnia stały dopływ wysoko wykwalifikowanej, specjalistycznej kadry pielęgniarek i położnych do systemu ochrony zdrowia. Bazując na ponad dwudziestoletnich doświadczeniach z funkcjonowania tego systemu uznajemy za konieczne i bezwzględne pozostawienie obecnych rozwiązań prawo-systemowych.

Stanowisko nr 49 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie poparcia zdania odrębnego Forum Związków Zawodowych do stanowiska Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie płac minimalnych

Stanowisko nr 49

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 24 marca 2021 r.

 

w sprawie poparcia zdania odrębnego Forum Związków Zawodowych do stanowiska Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie płac minimalnych w ochronie zdrowia

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych popiera zdanie odrębne Forum Związków Zawodowych do stanowiska Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z dnia 17 marca 2021 r. w związku z poparciem przez Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia propozycji Ministerstwa Zdrowia z dnia 26 lutego 2021 r. dotyczących zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, dotyczących roku 2021.

Odpowiedz Ministerstwa Zdrowia w sprawie dodatkowego świadczenia pieniężnego dla pielęgniarek i położnych

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 12 marca 2021 r.


Działania ZZK z dnia 12 marca 2021 r. ---> POBIERZ

Akty Prawne ---> POBIERZ

Pismo skierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyznania świadczenia specjalnego rodzinom pielęgniarek i położnych,
które zmarły w wyniku zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 ---> POBIERZ

Odpowiedz na pismo skierowane do Prezesa Rady Ministrów ---> POBIERZ

 

Stanowisko Nr 49 Prezydium NRPiP z dnia 2 marca 2021 r.

Stanowisko Prezydium NRPiP z dnia 2 marca 2021 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

Załącznik ---> POBIERZ
 

ANKIETA DOT. COVID-19

Drodzy Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

COVID-19 wpływa nie tylko na nasze zdrowie, ale również na różne aspekty naszego zarówno zawodowego, jak i społecznego życia. Poznanie i opisanie tego wpływu zajmie nam zapewne wiele lat. Ale już teraz prowadzane są badania, które mogą dostarczyć nam wiedzy na ten temat. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w badaniu, które realizuje SWPS przy współpracy z WUM.

Serdeczna prośba o poświęcenie paru minut (maksymalnie 5) i udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Wystarczy wejść pod podany poniżej link.

LINK


Bardzo Państwu dziękuję za pomoc i poświęcony czas.

Z poważaniem,

dr hab.n.med. Mariusz Gujski
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny


Załacznik ---> POBIERZ
 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych