Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Aktualizaja aktów prawnych


Załącznik ---> POBIERZ
 

Korespondencja z MZ dotycząca uregulowania statusu zawodu opiekuna medycznego jako opiekuńczego zawodu dla pacjenta i pomocniczego zawodu dla pielęgniarki i położnej


Pismo NRPiP ---> POBIERZ

Odpowiedź MZ ---> POBIERZ

 

Informacja o dystrybucji środków ochrony osobistej: płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki, fartuchy i kombinezony, dedykowane dla pielęgniarek i położnych...

Dzień dobry,

 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie informuje, że po raz kolejny z Agencji Rezerw Materiałowych przy Ministerstwie Zdrowia otrzymaliśmy środki ochrony indywidualnej tj. płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki, fartuchy i kombinezony, dedykowane dla pielęgniarek i położnych pracujących:

- w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej,

- w opiece paliatywnej,

- podstawowej opiece zdrowotnej, 

- prowadzących indywidualne praktyki.


W związku z powyższym prosimy Państwa o przesyłanie informacji o zapotrzebowaniu na środki ochrony osobistej (ilość i rodzaj) na adres e- mail: biuro@oipip.krosno.pl

 

PORADNIK dotyczący zmian prawnych, związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej począwszy od 29 listopada 2020 r.

29 listopada 2020 r. weszły w życie nowe regulacje prawne istotne dla pielęgniarek i położnych. Zostały one wprowadzone przez dwie ustawy: ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 2112) i ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 2113).

Pierwsza z nich wprowadziła, dla niemal wszystkich zaangażowanych w walkę z epidemią, dodatek 100% do wynagrodzenia. Druga z nich ograniczyła tę podwyżkę do skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie decyzji administracyjnej (ad. VI). Aktualne pozostały podwyżki wprowadzone poleceniami Ministra Zdrowia (ad. VII).

List otwarty Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Pacjentów oraz Członków Samorządu Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Pacjenci, Drogie Koleżanki i Koledzy,

dobro pacjenta,  zawsze było, jest i będzie dla polskich pielęgniarek i położnych najwyższym nakazem etycznym i prawnym. Wykwalifikowane kadry pielęgniarek i położnych to bezpieczeństwo pacjenta i prawidłowy proces diagnostyczny, leczniczy, pielęgnacyjny i rehabilitacyjny.

Z przykrością musimy stwierdzić, że ustawodawca nie podziela tego najważniejszego, fundamentalnego założenia dla systemu ochrony zdrowia. W dobie epidemii, narastającego kryzysu w dostępie do opieki zdrowotnej przygotowuje nam rewolucyjną deformację w zakresie statusu i prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w Rzeczypospolitej Polskiej, polegającą na wprowadzeniu do systemu opieki zdrowotnej niewykwalifikowanych kadr medycznych spoza Unii Europejskiej.

PRZYWRÓCENIE ZASIŁKU CHOROBOWEGO W WYMIARZE 100% – wyrównanie od dnia 5 września 2020 r. – przeliczenie podstawy zasiłku następuje na wniosek ubezpieczonego


Stanowisko Nr 40 NRPiP z dnia 15 października 2020 r ---> POBIERZ

Pismo Ministra Zdrowia ---> POBIERZ

Odpowiedź MRiPS ---> POBIERZ

Aktualizacja aktów prawnych ---> POBIERZ
 

STANOWISKO PREZESÓW SAMORZĄDÓW ZAWODÓW MEDYCZNYCH z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych 

STANOWISKO

PREZESÓW SAMORZĄDÓW ZAWODÓW MEDYCZNYCH

z dnia 24 listopada 2020 r.

 

w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych alarmuje Nowy pomysł Rządu na „import” medyków spoza granic Polski to realne zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów


 

Stanowisko z dnia 18.11.2020 roku w sprawie wzmocnienia roli pielęgniarek w strategii walki z pandemią Covid-19

„Domagamy się lepszej opieki nad naszymi pacjentami oraz godnego traktowania pielęgniarek i położnych”

Reprezentując wspólnie całe środowisko pielęgniarek i położnych w Polsce, działając na rzecz ochrony interesów zdrowotnych społeczeństwa, nasze organizacje tj:

  • Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
  • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
  • Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
  • Polskie Towarzystwo Położnych

wyrażamy swój sprzeciw wobec działań rządu, które w naszej ocenie nie zawsze służą społeczeństwu, lecz doraźnym interesom politycznym.

Nie zgadzamy się na ignorowanie propozycji i strategicznego znaczenia największej, ponad ćwierć milionowej grupy zawodowej pielęgniarek i położnych zawartej w strategii Rządu w zakresie walki z pandemią Covid – 19, w tym (Strategia 3.0)1  


Załącznik ---> POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych