Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Korespondencja z MZ dotycząca uregulowania statusu zawodu opiekuna medycznego jako opiekuńczego zawodu dla pacjenta i pomocniczego zawodu dla pielęgniarki i położnej


Pismo NRPiP ---> POBIERZ

Odpowiedź MZ ---> POBIERZ

 

Informacja o dystrybucji środków ochrony osobistej: płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki, fartuchy i kombinezony, dedykowane dla pielęgniarek i położnych...

Dzień dobry,

 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie informuje, że po raz kolejny z Agencji Rezerw Materiałowych przy Ministerstwie Zdrowia otrzymaliśmy środki ochrony indywidualnej tj. płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki, fartuchy i kombinezony, dedykowane dla pielęgniarek i położnych pracujących:

- w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej,

- w opiece paliatywnej,

- podstawowej opiece zdrowotnej, 

- prowadzących indywidualne praktyki.


W związku z powyższym prosimy Państwa o przesyłanie informacji o zapotrzebowaniu na środki ochrony osobistej (ilość i rodzaj) na adres e- mail: biuro@oipip.krosno.pl

 

PORADNIK dotyczący zmian prawnych, związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej począwszy od 29 listopada 2020 r.

29 listopada 2020 r. weszły w życie nowe regulacje prawne istotne dla pielęgniarek i położnych. Zostały one wprowadzone przez dwie ustawy: ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 2112) i ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 2113).

Pierwsza z nich wprowadziła, dla niemal wszystkich zaangażowanych w walkę z epidemią, dodatek 100% do wynagrodzenia. Druga z nich ograniczyła tę podwyżkę do skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie decyzji administracyjnej (ad. VI). Aktualne pozostały podwyżki wprowadzone poleceniami Ministra Zdrowia (ad. VII).

List otwarty Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Pacjentów oraz Członków Samorządu Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Pacjenci, Drogie Koleżanki i Koledzy,

dobro pacjenta,  zawsze było, jest i będzie dla polskich pielęgniarek i położnych najwyższym nakazem etycznym i prawnym. Wykwalifikowane kadry pielęgniarek i położnych to bezpieczeństwo pacjenta i prawidłowy proces diagnostyczny, leczniczy, pielęgnacyjny i rehabilitacyjny.

Z przykrością musimy stwierdzić, że ustawodawca nie podziela tego najważniejszego, fundamentalnego założenia dla systemu ochrony zdrowia. W dobie epidemii, narastającego kryzysu w dostępie do opieki zdrowotnej przygotowuje nam rewolucyjną deformację w zakresie statusu i prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w Rzeczypospolitej Polskiej, polegającą na wprowadzeniu do systemu opieki zdrowotnej niewykwalifikowanych kadr medycznych spoza Unii Europejskiej.

PRZYWRÓCENIE ZASIŁKU CHOROBOWEGO W WYMIARZE 100% – wyrównanie od dnia 5 września 2020 r. – przeliczenie podstawy zasiłku następuje na wniosek ubezpieczonego


Stanowisko Nr 40 NRPiP z dnia 15 października 2020 r ---> POBIERZ

Pismo Ministra Zdrowia ---> POBIERZ

Odpowiedź MRiPS ---> POBIERZ

Aktualizacja aktów prawnych ---> POBIERZ
 

STANOWISKO PREZESÓW SAMORZĄDÓW ZAWODÓW MEDYCZNYCH z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych 

STANOWISKO

PREZESÓW SAMORZĄDÓW ZAWODÓW MEDYCZNYCH

z dnia 24 listopada 2020 r.

 

w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych alarmuje Nowy pomysł Rządu na „import” medyków spoza granic Polski to realne zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów


 

Stanowisko z dnia 18.11.2020 roku w sprawie wzmocnienia roli pielęgniarek w strategii walki z pandemią Covid-19

„Domagamy się lepszej opieki nad naszymi pacjentami oraz godnego traktowania pielęgniarek i położnych”

Reprezentując wspólnie całe środowisko pielęgniarek i położnych w Polsce, działając na rzecz ochrony interesów zdrowotnych społeczeństwa, nasze organizacje tj:

 • Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
 • Polskie Towarzystwo Położnych

wyrażamy swój sprzeciw wobec działań rządu, które w naszej ocenie nie zawsze służą społeczeństwu, lecz doraźnym interesom politycznym.

Nie zgadzamy się na ignorowanie propozycji i strategicznego znaczenia największej, ponad ćwierć milionowej grupy zawodowej pielęgniarek i położnych zawartej w strategii Rządu w zakresie walki z pandemią Covid – 19, w tym (Strategia 3.0)1  


Załącznik ---> POBIERZ

Informacja o spotkaniu Zofii Małas Prezes NRPiP z Prezesem Rady Ministrów oraz Ministrem Zdrowia

16 listopada 2020 r. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej spotkali się z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim oraz Ministrem Zdrowia Adamem Niedzielskim. Zofia Małas oraz Andrzej Matyja wskazali najpilniejsze kwestie, które wymagają natychmiastowych działań:

 • Dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego pracującego z pacjentami covidowymi i niecovidowymi.
 • Ubezpieczenie personelu medycznego od utraty zdrowia lub życia w związku z epidemią koronawirusa.
 • Zasiłku opiekuńczego dla personelu medycznego oraz wznowienie nauki dla dzieci medyków.
 • Zwiększenie uprawnień pielęgniarkom w POZ oraz umożliwienie kwalifikacji do szczepień.
 • Likwidacji Departamentu Pielęgniarek i Położnych, a tym samym umniejszanie roli pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia.
 • Finansowanie podmiotów leczniczych leczących pacjentów z COVID-19;
 • Zatrudnienie personelu medycznego spoza UE – przekazano wszystkie wątpliwości związane z tym problemem, a przede wszystkim związane z bezpieczeństwem naszych pacjentów.
 • Podjęcie działań zmierzających do złagodzenia reżimu odpowiedzialności karnej medyków za błędy medyczne popełnione nieumyślnie – system no fault.

Prezesi NRPiP i NRL przekażą w najbliższych dniach Premierowi oraz Ministrowi Zdrowia wszystkie postulaty pielęgniarek, położnych oraz lekarzy dotyczące funkcjonowania ochrony zdrowia oraz propozycje ich wdrożenia. Strona rządowa odniesie się do zaproponowanych rozwiązań przed kolejnym spotkaniem.

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych