Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

STANOWISKO PREZESÓW SAMORZĄDÓW ZAWODÓW MEDYCZNYCH z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych 

STANOWISKO

PREZESÓW SAMORZĄDÓW ZAWODÓW MEDYCZNYCH

z dnia 24 listopada 2020 r.

 

w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych alarmuje Nowy pomysł Rządu na „import” medyków spoza granic Polski to realne zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów


 

Stanowisko z dnia 18.11.2020 roku w sprawie wzmocnienia roli pielęgniarek w strategii walki z pandemią Covid-19

„Domagamy się lepszej opieki nad naszymi pacjentami oraz godnego traktowania pielęgniarek i położnych”

Reprezentując wspólnie całe środowisko pielęgniarek i położnych w Polsce, działając na rzecz ochrony interesów zdrowotnych społeczeństwa, nasze organizacje tj:

 • Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
 • Polskie Towarzystwo Położnych

wyrażamy swój sprzeciw wobec działań rządu, które w naszej ocenie nie zawsze służą społeczeństwu, lecz doraźnym interesom politycznym.

Nie zgadzamy się na ignorowanie propozycji i strategicznego znaczenia największej, ponad ćwierć milionowej grupy zawodowej pielęgniarek i położnych zawartej w strategii Rządu w zakresie walki z pandemią Covid – 19, w tym (Strategia 3.0)1  


Załącznik ---> POBIERZ

Informacja o spotkaniu Zofii Małas Prezes NRPiP z Prezesem Rady Ministrów oraz Ministrem Zdrowia

16 listopada 2020 r. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej spotkali się z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim oraz Ministrem Zdrowia Adamem Niedzielskim. Zofia Małas oraz Andrzej Matyja wskazali najpilniejsze kwestie, które wymagają natychmiastowych działań:

 • Dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego pracującego z pacjentami covidowymi i niecovidowymi.
 • Ubezpieczenie personelu medycznego od utraty zdrowia lub życia w związku z epidemią koronawirusa.
 • Zasiłku opiekuńczego dla personelu medycznego oraz wznowienie nauki dla dzieci medyków.
 • Zwiększenie uprawnień pielęgniarkom w POZ oraz umożliwienie kwalifikacji do szczepień.
 • Likwidacji Departamentu Pielęgniarek i Położnych, a tym samym umniejszanie roli pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia.
 • Finansowanie podmiotów leczniczych leczących pacjentów z COVID-19;
 • Zatrudnienie personelu medycznego spoza UE – przekazano wszystkie wątpliwości związane z tym problemem, a przede wszystkim związane z bezpieczeństwem naszych pacjentów.
 • Podjęcie działań zmierzających do złagodzenia reżimu odpowiedzialności karnej medyków za błędy medyczne popełnione nieumyślnie – system no fault.

Prezesi NRPiP i NRL przekażą w najbliższych dniach Premierowi oraz Ministrowi Zdrowia wszystkie postulaty pielęgniarek, położnych oraz lekarzy dotyczące funkcjonowania ochrony zdrowia oraz propozycje ich wdrożenia. Strona rządowa odniesie się do zaproponowanych rozwiązań przed kolejnym spotkaniem.

Stanowiska NRPiP podjęte w dniu 15 października 2020 r. wraz z otrzymaną odpowiedzią z MZ.

Załaczniki:

Stanowisko nr 39 ---> POBIERZ
Stanowisko nr 40 ---> POBIERZ
Stanowisko nr 41 ---> POBIERZ
Stanowisko nr 42 ---> POBIERZ
Stanowisko nr 43 ---> POBIERZ

Odpowiedź MZ ---> POBIERZ
 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 13 listopada br.

Załączniki:
Działania  Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ
pkt 1.1 ---> POBIERZ
pkt 1.2 ---> POBIERZ
pkt 1.3 ---> POBIERZ
pkt 1.4 ---> POBIERZ
pkt 2 ---> POBIERZ
pkt 3.1 ---> POBIERZ
pkt 3.2 ---> POBIERZ
pkt 3.3 ---> POBIERZ
pkt 4 ---> POBIERZ
pkt 5 ---> POBIERZ
 

wycena porady pielęgniarki i położnej POZ

Załączniki:

Pismo NIPIP ---> POBIERZ
Odpowiedź ---> POBIERZ

 

II Ogólnopolski Kongres Pielęgniarek i Położnych: Wiem, więc szczepię, 18 listopada, 25 listopada, 2 grudnia

Ministerstwo Zdrowia prezentuje zmieniony wykaz priorytetowych dziedzin szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2020 ze środków Funduszu Pracy.

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną kraju oraz potrzebę zabezpieczenia kadry pielęgniarek w szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, zmienia się Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2020 r. z podziałem na województwa oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie, polegający na dodaniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki do każdego z województw, w którym pierwotnie nie została ta dziedzina ujęta.

Zmiana dotyczy 6 województw tj.: kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego.

 

Pobierz wykaz 

Odpowiedź Prezesa NFZ na Stanowisko nr 44 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie równego traktowania świadczeniodawców w POZ

Załączniki:

Stanowisko NRPiP ---> POBIERZ

Odpowiedź ---> POBIERZ

 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych