Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Pielęgniarki i położne ponoszą największą ofiarę w walce z pandemią, a Rząd świadomie i celowo zwleka z opublikowaniem ustawy covidowej. To oznacza, że nie dostaną dodatków za pracę przy zwalczaniu epidemii

Pielęgniarki i położne ponoszą największą ofiarę w walce z pandemią, a Rząd świadomie i celowo zwleka z opublikowaniem ustawy covidowej. To oznacza, że nie dostaną dodatków za pracę przy zwalczaniu epidemii.

Mimo iż tzw. ustawa covidowa została podpisana przez Prezydenta 3 listopada 2020 r., to – jak wynika z informacji przekazanych przez Rzecznika Rządu, nie będzie ona opublikowana do czasu uchwalenia ustawy odbierającej przyznane właśnie dodatki dla pracowników medycznych, którzy pracują przy zwalczaniu epidemii, ryzykując zdrowiem i życiem.

Nagroda Pielęgniarska Królowej Szwecji dla Pielęgniarek walczących z COVID - 19

W związku z dużym zainteresowaniem konkursem o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji, termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 13 listopada 2020 r.

Serdecznie zachęcam do przekazania tej informacji pielęgniarkom oraz pielęgniarzom. Do wygrania jest stypendium 25000 zł.Termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji został przedłużony do 13 listopada 2020 r. Pielęgniarki i pielęgniarze oraz osoby studiujące pielęgniarstwo, mogą zgłaszać pomysły, usprawniające opiekę zdrowotną w czasach COVID-19. Zwycięzca otrzyma stypendium 25000 zł, dyplom od JKM Królowej Szwecji oraz indywidualny staż.

Aktualizacja aktów prawnych na dzień 9 listopada 2020 r.


Załacznik ---> POBIERZ
 

materiały szkoleniowe dla pielęgniarek pracujących w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii

Szanowni Państwo,

 

Ministerstwo Zdrowia w nawiązaniu do spotkania w dniu 30.10.2020 r. z Konsultami Krajowymi w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa poniżej przesyłam linki z materiałami szkoleniowymi dla pielęgniarek i położnych, które na co dzień nie pracują w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, a także dla innego personelu medycznego pracującego przy zwalczeniu epidemii w zakresie opieki nad pacjentem chorym na COVID-19.

Załączniki:

AWARYJNA ADAPTACJA DO PRACY W ODDZIALE INTESYWNEJ TERAPII DLA PIELĘGNIAREK NIEPRACUJĄCYCHW ODDZIAŁACH INTENSYWNEJ TERAPII ---> POBIERZ

PROCEDURA ZAKŁADANIA KOMBINEZONU ---> POBIERZ

PROCEDURA ZDEJMOWANIA KOMBINEZONU ---> POBIERZ

PODSTAWY OBSŁUGI RESPIRATORA ---> POBIERZ

PREZYDENT RP PODPISAŁ USTAWĘ Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA BR. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM SYTUACJOM KRYZYSOWYM ZWIĄZANYM Z WYSTĄPIENIEM COVID-19

ANKIETA – ZAWÓD PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA A PANDEMIA KORONAWIRUSA

Komunikat NFZ z dnia 1 listopada 2020 r. - Zmiany w dodatku covidowym dla medyków.

Od 1 listopada 2020 roku dodatkowe wynagrodzenie1 w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 otrzymają: personel SOR, izb przyjęć, zespołów ratownictwa medycznego oraz diagności laboratoryjni. Ponadto wysokość dodatku została podwojona.

Minister Zdrowia, poleceniem z 1 listopada 2020 roku, zobowiązał Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do przyznania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 nowym grupom personelu medycznego. W poleceniu zapisano także podwyżkę dodatku o 100%.

Komu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie?

APEL PREZESÓW SAMORZADÓW ZAWODÓW MEDYCZNYCH do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów w sprawie działań Państwa w zakresie ochrony zdrowia w czasie epidemii

APEL
PREZESÓW SAMORZĄDÓW ZAWODÓW MEDYCZNYCH
z dnia 30 października 2020 r.
do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów

 w sprawie działań Państwa w zakresie ochrony zdrowia w czasie epidemii

 

W dobie nasilającej się w niepokojący sposób drugiej fali epidemii Prezesi samorządów zawodów medycznych apelują do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie wszelkich mieszczących się w zakresie prerogatyw obu urzędów działań zmierzających do poprawy działania systemu ochrony zdrowia oraz do zapewnienia pracownikom medycznym jak najlepszych warunków świadczenia pacjentom pomocy medycznej.

Stanowisko nr 44 Prezydium NRPiP

Stanowisko nr 44 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie w sprawie propozycji zmiany zapisów polegających na uchyleniu przepisów przyznających 100% dodatku do wynagrodzenia wszystkim osobom wykonującym zawody medyczne, które realizują świadczenia zdrowotne na rzecz osób chorych lub zarażonych wirusem SARS – CoV -2 podjęte w dniu 30 października 2020 r.

Załącznik ---> POBIERZ
 

Sejm przyznaje a następnie odbiera dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych


Szanowane Koleżanki i Koledzy,

walka z epidemią COVID-19 wymaga od naszego środowiska i każdego z nas z osobna heroicznego wysiłku, odwagi i wytrwałości. Codziennie narażamy siebie i naszych najbliższych na zakażenie, a mimo to w poczuciu obowiązku pokonujemy zmęczenie i stajemy do pracy przy łóżku chorego w różnych miejscach, na różnych stanowiskach. Dlatego policzkiem jest dla nas to, co zadziało się ostatnio w Sejmie. Czujemy się oszukani!


 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych