Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Sejm przyznaje a następnie odbiera dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych


Szanowane Koleżanki i Koledzy,

walka z epidemią COVID-19 wymaga od naszego środowiska i każdego z nas z osobna heroicznego wysiłku, odwagi i wytrwałości. Codziennie narażamy siebie i naszych najbliższych na zakażenie, a mimo to w poczuciu obowiązku pokonujemy zmęczenie i stajemy do pracy przy łóżku chorego w różnych miejscach, na różnych stanowiskach. Dlatego policzkiem jest dla nas to, co zadziało się ostatnio w Sejmie. Czujemy się oszukani!


 

Włącz się do walki z koronawirusem – oferta pracy w Szpitalu Narodowym

Chcesz włączyć się do wyjątkowej walki z koronawirusem i pomagać chorym? Masz wykształcenie medyczne? Nie boisz się nowych wyzwań?

Oferta dotyczy pracy w pierwszym tymczasowym szpitalu dla chorych zakażonych koronawirusem w Warszawie.

Więcej informacji na stronie: LINK

Infolinia

22 295 95 00

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przekazuje uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 , które zostały przekazane wszystkim Senatorom

Załacznik:

Druk Senacki nr 235 ---> POBIERZ

 

Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego z dnia 23.10.2020 r.

Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego dr hab. Grażyny Iwanowicz-Palus w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych POZ - aktualizacja z dnia 23.10.2020 r.

Załącznik ---> POBIERZ

Prośba o wolontariat - COVID - 19

Aktualizacja aktów prawnych - stan na dzień: 21.10.2020


Monitoring aktów prawnych ---> POBIERZ
 

Pilna prośba Wojewody Podkarpackiego

W związku ze stale wzrastającą wysoką liczbą zakażeń w województwie podkarpackim i pismem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku przesłanym do Wojewody Podkarpackiego kierujemy do członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie zapytanie o gotowość podjęcia się tego zadania w SPZOZ w Sanoku.
Deklaracje prosimy kierować drogą e-mailową na adres biuro@oipip.krosno.pl


Załącznik ---> POBIERZ
 

Pismo Pana Sebastiana Irzykowskiego – Wiceprezesa NRPiP w sprawie podjętych Stanowisk nr 36 oraz 37 przez NRPiP wraz z odpowiedzią Ministra Zdrowia.


1. Pismo Wiceprezesa NIPiP kierowane do Ministra Zdrowia ---> POBIERZ

2. Odpowiedz Ministerstwa Zdrowia ---> POBIERZ
 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wnioskuje o zmiany w projekcie tzw. ustawy covidowej

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wskazuje, iż obowiązek zawarty w Art. 13. ust. 4 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk sejmowy nr 863 ---> OTWÓRZ) jest niemożliwy do wykonania. Zapis ten nakłada na samorządy zawodowe obowiązek przekazania wojewodom lub Ministrowi Zdrowia wykazu osób, które wykonują zawody medyczne i mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Z prac NIPiP

Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie przekazania opinii prawnej dotyczącej pobierania przez pielęgniarki POZ materiału do badań diagnostycznych i transportu tego materiału do laboratorium diagnostycznego ---> POBIERZ

Opinia prawna w sprawie pobierania przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej materiału do badań diagnostycznych i transportu tego materiału do laboratorium diagnostycznego ---> POBIERZ

Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w związku z brakiem realizacji Porozumienia z dnia 8 lipca 2018 r ---> POBIERZ

Pismo skierowane do Prezesa NFZ dotyczące dodatku do wynagrodzenia związanego z ograniczeniem pracy do jednego miejsca ---> POBIERZ

Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie przyjęcia PWZ w formie jednostronicowego dokumentu ---> POBIERZ

Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie udostępnienia treści polecenia skierowanego do Prezesa NFZ w zakresie dodatkowego świadczenia pieniężnego ---> POBIERZ

Aktualizacja aktów prawnych – stan na dzień 15.10.2020 r. ---> POBIERZ

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych