Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Jubileuszowy Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Sopot, 8-10 września 2022 r. 20-lecie PTLR

Oferta pracy: Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Krośnie ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Komunikat Ministerstwa Zdrowia


Komunikat Ministerstwa Zdrowia w którym wskazano, iż do czasu wydania pielęgniarce, położnej dokumentu prawa wykonywania zawodu według nowego wzoru dokumentem potwierdzającym posiadanie prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej – w przypadku pielęgniarek i położnych – będzie stosowna uchwała właściwej ORPiP /Prezydium ORPiP stwierdzająca prawo wykonywania zawodu ---> POBIERZ
 

Pismo NRPiP do Ministra Zdrowia w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw


Załącznik ---> POBIERZ
 

Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący stosowania nowych wzorów prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej


Załacznik ---> POBIERZ
 

Uchwała Nr 560/VIIP/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej.


Załącznik ---> POBIERZ
 

Stanowisko Nr 60 Prezydium NRPiP w z dnia 22 czerwca 2022 r. sprawie zabezpieczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania


Załącznik ---> POBIERZ
 

Wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od dnia 1 lipca 2022r.


Załącznik ---> POBIERZ

 

Zofia Małas - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych o nowym wzorze prawa wykonywania zawodu.

Pismo otrzymane z CKPPiP w sprawie obowiązku przedkładania zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznym przed przystąpieniem do egzaminu państwowego.

Załącznik ---> POBIERZ

 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych