Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Stanowisko nr 43 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r.

Stanowisko nr 43

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 15 października 2020 r.

 

w sprawie medialnej wypowiedzi Wicepremiera i Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina

Stanowisko nr 42 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r.

Stanowisko nr 42

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 15 października 2020 r.

 

w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzeniu w życie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2020, poz. 562 ze zm.)

 

Stanowisko nr 41 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r.

Stanowisko nr 41

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 15 października 2020 r.

 

w sprawie zlikwidowania w Ministerstwie Zdrowia Departamentu Pielęgniarek
i Położnych i zaniechania podjęcia w tej sprawie dialogu z przedstawicielami samorządu pielęgniarek i położnych

Stanowisko nr 40 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r.

Stanowisko nr 40

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 15 października 2020 r.

 

w sprawie prawa pielęgniarek i położnych oraz innych grup zawodów medycznych do zasiłku chorobowego w wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku wypłacanego za każdy miesiąc niezdolności do pracy

 

Stanowisko nr 39 NRPiP z dnia 15 października 2020 r.

Stanowisko nr 39

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 15 października 2020 r.

 

w sprawie rozszerzenia kompetencji pielęgniarki w zakresie samodzielnego wykonywania zabiegów z dziedziny kosmetologii i kosmetologii estetycznej oraz podjęcia działań w kierunku zmian w przepisach regulujących kształcenie podyplomowe pielęgniarek poprzez wprowadzenie nowej ścieżki kształcenia umożliwiającej pielęgniarce nabyć w/w uprawnienia

Więcej w załaczniku:

Stanowisko str nr 1 ---> POBIERZ
Stanowisko str nr 2 ---> POBIERZ

Pismo skierowane do Ministra Zdrowia

w sprawie dodatku do wynagrodzenia związanego z ograniczeniem pracy do jednego miejsca wraz z uzyskaną odpowiedzią.

Pismo NRPiP skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie zarządzenia Prezesa NFZ w zakresie wyceny porady pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej i porady położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej


Załącznik ---> POBIERZ
 

Pismo NRPiP skierowane do Ministra Zdrowia w przedmiocie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki na pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2


Załącznik ---> POBIERZ
 

Pismo NRPiP skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020, poz. 295 ze zm.) – możliwość przeprowadzania konkursów na niektóre stanowiska kierownicze w podmiotach lec


Załącznik ---> POBIERZ
 

Aktualizacja aktów prawnych na dzień 10.10.2020


Załącznik ---> POBIERZ
 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych