Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Porada pielęgniarki POZ i porada położnej POZ
Z dniem 1.08.2020 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Celem regulacji jest usprawnienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i ułatwienie świadczeniobiorcom, w tym osobom starszym, niepełnosprawnym, dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej przez wyodrębnienie porady pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz porady położnej podstawowej opieki zdrowotnej wraz z dookreśleniem warunków ich realizacji.

Pielęgniarka w ramach porady POZ, w zależności od posiadanych uprawnień zawodowych, będzie mogła m.in. prowadzić profilaktykę chorób i promocję zdrowia, dobrać sposoby leczenia rany w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, przepisać leki zawierające określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, wystawić recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji, wystawić zlecenie lub recepty na wybrane wyroby medyczne (np. pieluchomajtki), wystawić skierowanie na wykonanie określonych badań diagnostycznych w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.

Z kolei położna w ramach porady POZ będzie mogła m.in. udzielić porady dla kobiet z chorobami ginekologicznymi i onkologii ginekologicznej, w tym dobór sposobu leczenia ran, przepisać leki na receptę zawierające określone substancje czynne, wystawić recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji, wystawić zlecenie na wybrane wyroby medyczne, wystawić skierowanie  na wykonanie określonych badań diagnostycznych, wykonać oraz zinterpretować badania KTG u kobiety ciężarnej.

Pełny tekst aktu: LINK

KORONAWIRUS

W zakładce KORONAWIRUS zamieszczono Aktualizację wytycznych do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 – aktualizacja z dnia 02.07.2020 r. ---> POBIERZ
 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WZROSTU WYNAGRODZEŃ OD 1 LIPCA 2020R.


Załącznik ---> POBIERZ

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 8 lipca 2020 r.

Pismo do A. Dudy o poparcie propozycji wprowadzenia zmiany do zapisu art. 26 ust. 1 ustawy o Funduszu Medycznym ---> POBIERZ

Pismo do MZ o podjęcie działań inicjujących dokonanie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. ---> POBIERZ

Pismo z MZ do NRPiP dotyczace rozliczenia świadczenia - edukacja przedporodowa, realizowanego przez położną poz ---> POBIERZ

Pismo NRPiP do MZ o pdjęcie działań inicjujących dokonanie nowelizacji ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. ---> POBIERZ

Akty prawne. ---> POBIERZ

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 8.07.2020 r. ---> POBIERZ
 

Notatka ze spotkania, które odbyło się 1 lipca 2020 r. w Ministerstwie Zdrowia.


Załącznik ---> POBIERZ
 

KOMUNIKAT MZ WS. REALIZACJI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W związku z realizowanym kształceniem podyplomowym, w zajęciach praktycznych  w podmiocie leczniczym, może brać udział wyłącznie pielęgniarka lub położna – osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną takich jak: podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel. 

W zajęciach praktycznych w podmiocie leczniczym nie może brać udziału pielęgniarka lub położna objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, lub jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

Podmiot leczniczy, w którym pielęgniarka lub położna zamierza odbyć zajęcia praktyczne, nie może wymagać od tej pielęgniarki lub położnej samodzielnego wykonania testu w kierunku COVID-19, przed rozpoczęciem zajęć praktycznych. 

Test w kierunku COVID-19 należy przeprowadzić w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że pielęgniarka lub położna była szczególnie narażona na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i może być chora na COVID-19. W takim przypadku, test w kierunku COVID-19 powinien zostać wykonany w podmiocie leczniczym, w którym realizowane są zajęcia praktyczne, a osobą wskazującą na potrzebę wykonania testu powinien być opiekun stażu. 

Koszt testowania w kierunku COVID-19 pielęgniarek lub położnych realizujących zajęcia praktyczne w ramach kształcenia podyplomowego zostanie pokryty ze środków NFZ. W tym celu powinien być rozliczony analogicznie do kosztów testów w kierunku COVID-19 wykonywanych pracownikom danego podmiotu leczniczego, w którym realizowane są zajęcia praktyczne.

W przypadku realizacji szkolenia praktycznego w szpitalu jednoimiennym lub oddziale zakaźnym, pielęgniarka lub położna może wrócić do pracy lub być skierowana na kolejne szkolenia praktyczne dopiero w przypadku uzyskania ujemnego wyniku testu w kierunku COVID-19, który to test powinien być wykonany w 7 dniu po zakończeniu tego szkolenia.

Źródło:LINK

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 1 lipca 2020 r.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 1.07.2020 r. ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ

Z prac NRPiP

Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie edukacji polskiego społeczeństwa w zakresie szczepień ochronnych skierowany do Pielęgniarek i Położnych ---> OTWÓRZ

Stanowisko Nr 36 z dnia 24 czerwca 2020 roku Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla personelu medycznego ---> OTWÓRZ

Stanowisko Nr 37 z dnia 24 czerwca 2020 r. Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie zwiększenia uprawnień pielęgniarek do kwalifikacji do szczepień przeciwko grypie u dorosłych ---> OTWÓRZ

Stanowisko nr 38 SPRZECIW Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego ---> OTWÓRZ

KOMUNIKAT W SPRAWIE TWOJEGO PRAWA DO 6 – DNIOWEGO URLOPU SZKOLENIOWEGO

„Poniosły największą ofiarę w walce z epidemią”. Cztery pielęgniarki uhonorowane

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych