Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Zaproszenie do udziału w akcji Wydawnictwa PZWL MOC WIEDZY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCHSzanowni Państwo,

W ramach akcji Moc Wiedzy dla Pielęgniarek i Położnych, przygotowaliśmy dla Państwa środowiska, specjalne rabaty na prenumeratę naszych czasopism oraz na katalog ponad 170 publikacji, które mogą Państwa szczególnie zainteresować. Cała oferta jest dostępna pod linkiem: 

LINK

Dodatkowo, przy okazji tego wydarzenia, wraz z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, wydaliśmy bezpłatny ebook pt.: ” Procedury pielęgniarskie w obliczu pandemii COVID-19, który jest dostępny do pobrania pod tym samym linkiem.  Uzupełnieniem tego poradnika są, filmy instruktażowe, które tak jak cały ten projekt, zostały przygotowane, po to żeby ułatwić pracę środowisku medycznemu, w tym trudnym czasie. 

Procedury pielegniarskie w obliczu pandemii ---> POBIERZ

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 26 maja 2020 r.

Działania zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ
Odpowiedz z MZ dotycząca wysokości kwoty bazowej ---> POBIERZ
Pismo NRPiP 20.05.2020 dotyczące podstawy wyliczenia wzrostu wynagrodzeń zasadniczych ---> POBIERZ
Sprzeciw wobec powrotu do kształcenia pielęgniarek i pielęgniarzy w szkołach ponadpodstawowych ---> POBIERZ
Odpowiedż MZ dotycząca przywrócenia kształcenia na poziomie średnim ---> POBIERZ
Stanowisko 19 lipca 2016 r. w sprawie propozycji MZ dotyczacej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek ---> POBIERZ
Pismo dotyczace wystawiania zleceń na wyroby medyczne kierowane do Prezesa NFZ ---> POBIERZ
Pismo do Prezesa NFZ wystawiania zleceń na wyroby medyczne ---> POBIERZ
Odpowiedz NFZ dotyczące wystawiania zleceń ---> POBIERZ
Informacja dotycząca prac nad dostosowaniem portalu SZOI ---> POBIERZ

 

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Służby Zdrowia na Jasną Górę - w erze Koronawirusa.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego z 25 maja 2020 r.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Akty Prawne ---> POBIERZ
 

Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w 2020 r. (Komunikat Ministerstwa Zdrowia z 11 maja 2020 r.)

Załacznik ---> POBIERZ
 

Ankieta na temat bezpieczeństwa w pracy, zdrowia psychicznego i wypalenia zawodowego w świetle epidemii

Serdecznie zapraszam pracowników służby zdrowia mających styczność z COVID-19 do wzięcia udziału w badaniu na temat bezpieczeństwa w pracy, zdrowia psychicznego i wypalenia zawodowego w świetle epidemii. Bardzo zależy nam na ukazaniu sytuacji w Polsce na arenie międzynarodowej, jako że porównanie wyników z różnych krajów pozwoli na wyciągnięcie dodatkowych wniosków, choćby na temat istotnych  czynników lokalnych.

LINK

Link do badania (należy kliknąć 'Participate'): LINK

Link bezpośrednio do ankiety: w języku polskim LINK
 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 22 maja br.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP ---> POBIERZ

NIPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z wnioskiem o podjęcie działań w zakresie wprowadzenia przez MZ jednolitych wytycznych, procedur i zaleceń opracowanych przez Konsultantów Krajowych w poszczególnych dziedzinach medycyny i pielęgniarstwa ---> POBIERZ

Przekazujemy odpowiedź NIPiP na pismo Fundacji Rodzić po Ludzku w sprawie zaleceń wydanych przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie perinatologii dotyczących porodów rodzinnych

Załącznik 1---> POBIERZ
Załącznik 2---> POBIERZ


 

Informacja dotycząca międzynarodowego konkursu dla pielęgniarek, pielęgniarzy i studentów kierunków pielęgniarskich.

Szanowni Państwo,

przekazuję informację dotyczącą międzynarodowego konkursu dla pielęgniarek, pielęgniarzy i studentów kierunków pielęgniarskich. Organizatorem konkursu na wykorzystanie technologii w usprawnianiu opieki nad pacjentami jest firma Zebra Technologies Corporation.  Szczegóły w załączeniu.
 

Z poważaniem

Zofia Małas

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych


Konkurs Zebra---> POBIERZ

Wyjaśnienia Centrali NFZ co do wymiaru dodatku do wynagrodzenia za pracę w jednym miejscu.

Medycy bezpośrednio zaangażowani w leczenie pacjentów z COVID-19 otrzymają dodatkowe wynagrodzenie. To rekompensata za pracę tylko w placówkach zajmujących się pacjentami zakażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. NFZ wyjaśnia, komu dokładnie przysługuje dodatek, w jakiej wysokości i jak wygląda droga do jego otrzymania.

Publikacja polecenia Ministra Zdrowia skierowanego do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie obowiązku wypłaty środków na te świadczenia pieniężne. ---> POBIERZ

Wzór oświadczenia, jakie musi złożyć pracownik medyczny, by otrzymać dodatkowe świadczenie pieniężne. ---> POBIERZ

Wzór umowy zawieranej przez szpital z NFZ w zakresie pozyskania środków na wypłatę dodatków do wynagrodzenia. ---> POBIERZ

Strona bezpośrednia ---> LINK
 

Bezpłatne szkolenie: Praktyczne aspekty w opiece nad osobami przebywającymi w instytucjach opieki długoterminowej.

Podczas webinarium dowiesz się:

  • jak przygotować i zorganizować funkcjonowanie instytucji podczas pandemii SARS-CoV-2. 
  • jak prawidłowo używać środków ochrony osobistej
  • kiedy i czy badać personel
  • jak postępować z osobami powracającymi ze Szpitala

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych