Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Apel Prezes NRPiP do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia dostępności refundowanych przez NFZ badań na obecność wirusa SARS-CoV-2
 

Wydrukuj aktualny status z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych

21 maja 2020 Konferencja Naukowa dla Pielęgniarek Stomijnych online


 

Zaproszenie na darmowe e-Seminarium – „COVID-19 w okresie okołoporodowym – najnowsze światowe i europejskie zalecenia dotyczące postępowania”

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 14 maja br.

NIPiP udostępniła na stronie LINK dla zarejestrowanych pielęgniarek i położnych możliwość zweryfikowania i  wydruku aktualnego statusu z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych.

NIPiP przekazuje informację dotyczącą III etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 w zakresie funkcjonowania uczelni wyższych kształcących pielęgniarki i położne. LINK

NIPiP dwukrotnie zwracała się do NFZ z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej rozliczania świadczenia - edukacji przedporodowej realizowanej przez położną POZ. NIPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia
z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii. ---> POBIERZ

NIPiP interweniowała do Ministra Zdrowia w sprawie podjęcia działań zmierzających do opracowania wytycznych dla pielęgniarek i położnych sprawujących opiekę w izolatoriach. Minister wskazał,
że wytyczne dostępne są ma stronie rządowej LINK
 
Przekazujemy informacje, które są dostępne na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych LINK:
  • sprawdzanie temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19
  • rejestracja czasu pracy za pomocą danych biometrycznych
Przekazujemy informację NFZ dotyczącą uruchomienia działalności punktów pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV2 ---> LINK

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 13 maja br.

Akty prawne na dzień 13 maja 2020 r. ---> POBIERZ

Przekazujemy opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie z innymi Ministerstwami aktualne wytyczne uwzględniające specyfikę działania różnych obszarów w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Wytyczne znajdują się pod linkiem: LINK
 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 12 maja br.

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane
i zatwierdzone przez MZ i GIS.
 załączniki:


Dzięki interwencji NIPiP w Ministerstwie Zdrowia, do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, przekazana zostanie kolejna tura środków ochrony osobistej (rękawiczki, przyłbice, maseczki) oraz środków dezynfekcyjnych dla pielęgniarek i położnych rodzinnych, medycyny szkolnej, pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej, domowej opieki paliatywno – hospicyjnej, opieki pielęgniarskiej nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie,  praktyk zawodowych i niepublicznych podmiotów pielęgniarskich i położniczych w tych zakresach świadczeń. ---> POBIERZ
 
Przekazujemy życzenia, które z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dla wszystkich pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych w Polsce złożyli artyści, dziennikarze, politycy, medycy. Życzenia i podziękowania znajdują się nas stronie: LINK
 
Monitoring aktów prawnych na dzień 11 maja br. ---> POBIERZ
 

APEL WOJEWODY PODKARPACKIEGO DO ŚRODOWISKA MEDYCZNEGO Z ZAPYTANIEM O GOTOWOŚĆ DO PODJĘCIA PRACY PRZY BEZPOŚREDNIM ZWALCZANIU EPIDEMII KORONAWIRUSA

W związku z pilną potrzebą dodatkowego zaangażowania przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zwróciła się do pielęgniarek i położnych z pytaniem o gotowość podjęcia się tego zadania.

W przypadku pozytywnego odzewu ze strony środowiska pielęgniarek i położnych, skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii będzie realizowane na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn.zm.). W piśmie zwrócono uwagę na warunki określone w art. 47 ust. 3 ustawy wskazujące, które osoby nie podlegają skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii.

Wojewoda poprosiła o przekazanie ewentualnych zgłoszeń do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie do poniedziałku 20 kwietnia br. do końca dnia, drogą mailową na adres: s@rzeszow.uw.gov.pl
Osoby gotowe podjąć pracę przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS CoV-2 mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 178671612  lub kierując zapytania drogą mailową na adres: s@rzeszow.uw.gov.pl


Apel Wojewody Podkarpackiego

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 11 maja 2020 r.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

NIPiP zwróciła się Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego z wnioskiem
o obniżenie stawki podatku od towarów i usług na czas trwania epidemii i zagrożenia epidemicznego dla środków ochrony indywidualnej niezbędnej podczas pracy pielęgniarek i położnych przy zwalczaniu epidemii.---> POBIERZ
 
NIPiP interweniowała do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o ustalenie w drodze obwieszczenia maksymalnych urzędowych cen zbytu zawierających podatek od towarów i usług, urzędową marżę hurtową oraz urzędowe marże detaliczne (cena wynikowa) na środki ochrony indywidualnej, niezbędne podczas wykonywania pracy przez pielęgniarki i położne przy zwalczaniu epidemii.---> POBIERZ
 

Przygotowana została kolejna rekomendacja przekazana przez Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia do stosowania przez  pielęgniarki i położne wykonujące świadczenia zdrowotne:

Uaktualnione zalecenia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska nauczania wychowania/higienistek szkolnych /pielęgniarek pediatrycznych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywającymi w przedszkolach i żłobkach  na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej nauki w szkołach ---> POBIERZ


Przypominamy, iż wszystkie procedury zamieszczane są na stronach Ministerstwa Zdrowia: LINK oraz LINK


4.      Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 11 maja br. ----> POBIERZ
 

Webinar dla pielęgniarek i położnych

Fundacja Akademia Esculap z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej przygotowała dla pielęgniarek i położnych bezpłatny webinar pt. „Procedura nie taka prosta jakby się wydawało: kaniulacja żył obwodowych w dobie COVID – 19”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 maja w godzinach 11:00 oraz 17:00.

 Prezenterem spotkania będzie Maria Budnik-Szymoniuk – pielęgniarka, absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Poznaniu (1993).

Honorowy patronat nad spotkaniem objęła Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

 HARMONOGRAM

  1. Bezpieczeństwo mikrobiologiczne a bezpieczeństwo kaniulacji żył obwodowych (w tym COVID – 19)
  2. Jak przygotować się do bezpiecznej realizacji procedury kaniulacji żył obwodowych?
  3. Nawyk – rutyna, pomoc czy utrudnienie
  4. Procedura kaniulacji zgodnie z wytycznymi INS oraz RKI – prezentacja przykładu

 

Ilość miejsce ograniczona

Rejestracja na wybraną przez siebie godzinę poprzez formularz zgłoszeniu w linku:

Godz.11:00 – 12:30 kliknij tutaj

Godz. 17:00 – 18:30 kliknij tutaj


 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych