Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Życzenia OIPIP w Krośnie

Życzenia Piotra Brombera - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia


Załącznik ---> POBIERZ
 

Życzenia

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i PołożnychNekrolog

Komunikat w sprawie w sprawie przedkładania zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych przed przystąpienia do egzaminu państwowego.


Załącznik ---> POBIERZ

 

Zaproszenie na 98 Ogólnopolską Pielgrzymkę Służby Zdrowia na Jasną Górę 21- 22 maja 2022 r.

Wycena świadczeń pielęgniarek i położnych nie nadąża za inflacją. NRPiP domaga się podniesienia stawki kapitacyjnej i interweniuje u Ministra Zdrowia w tej sprawie

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ od 1 kwietnia 2022 r. obowiązuje nowa, zwiększona o 4,5%, roczna stawka kapitacyjna oraz cena jednostokowa jednostek rozliczeniowych za realizację świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki szkolnej.

Rola pielęgniarki POZ w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych z cukrzycą typu 2

Jednym z głównych problemów w zarządzaniu opieką nad pacjentami z cukrzycą jest zjawisko wielochorobowości. Z badań Pouplier et al. wynika, że w ciągu 16 lat od rozpoznania cukrzycy typu 2 u ponad 80% osób rozwiną się dodatkowe choroby przewlekłe, a odsetek żyjących z dwiema lub większą liczbą chorób przewlekłych wynosi 47,6%. Z cukrzycą najczęściej współistnieją: choroby sercowo-naczyniowe (CVD), nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia, nadwaga/otyłość i niewydolność nerek.

Żywienie w nadwadze i otyłość ludzi dorosłych

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych