Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Dziś rocznica beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej 28 kwietnia 2018 r. pierwsza świecka pielęgniarka została wyniesiona na ołtarze.Hanna Chrzanowska była pionierką pielęgniarstwa społecznego i parafialnego, bliską współpracownicą kard. Karola Wojtyły. Towarzyszenie chorym było istotą jej misji, której poświęciła życie osobiste, siły, czas i oszczędności. Wyznaczyła standardy nowoczesnej opieki nad chorymi, której fundamentem jest nie tylko niesienie ulgi w bólu fizycznym, ale także pomoc duchowa. Jej beatyfikacja odbyła się 28 kwietnia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Przewodniczył jej papieski legat kard. Angelo Amato, który w homilii nazwał Hannę Chrzanowską „latarnią światła w ciemności ludzkiego bólu”.

Zasady pobierania i transportu materiału do badań metodami molekularnymi RT PCR w kierunku SARS-CoV-2

W związku z licznymi pytaniami pielęgniarek i położnych kierowanych do samorządu Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwróciła się do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych o przedstawienie wytycznych dla osób pobierających badania w kierunku SARS-CoV-2.

Na stronie KIDL zostały opublikowane wytyczne wraz z instrukcją ---> LINK

 

Instrukcja video ---> OTWÓRZ
 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 28 kwietnia br.

Działania  Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ

Pismo do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ---> POBIERZ

Na co możesz liczyć ---> POBIERZ

 

Uchwała NRPiP nr 382/VII/2020 z dnia 11 marca 2020 r.

Uchwała NRPiP nr 382/VII/2020  z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia standardu opieki pielęgniarskiej w pielęgniarstwie nefrologicznym dla podmiotów  wykonujących działalność leczniczą w zakresie dializoterapii wraz załącznikiem(standard)

Uchwała
nr 382 ---> POBIERZ

Załącznik do uchwały ---> POBIERZ
 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 27 kwietnia br.

Działania  Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ

Pismo do Prezesa Rady Ministrów ---> POBIERZ

Wytyczne MZ ---> POBIERZ

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 24 kwietnia br.

Działania  Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ

Aktualizacja Zaleceń dla pielegniarek diabetologicznych diabetologicznych COVID-19 ---> POBIERZ

Pismo NRPiP ---> POBIERZ

Odpowiedź z NFZ ---> POBIERZ
 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 22 kwietnia br.

Działania  Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ

Stanowisko nr 34 Prezydium NRPiP ---> POBIERZ

Pismo do Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ---> POBIERZ

Odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ---> POBIERZ

Odpowiedź z MZ ---> POBIERZ

 

W walce z koronawiursem liczy się każda złotówka!

Dostarczająca rozwiązania marketingowe firma RTB House przekazała Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle, we współpracy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, fundusze na zakup środków do ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji.

.

Jeśli nie my, to kto? Razem walczmy z koronawirusem!
Kupmy niezbędne środki ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych.

 

W imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie pragniemy serdecznie podziękować  sponsorowi - firmie dostarczającej rozwiązania marketingowe RTB House za okazane wsparcie oraz NIPiP za przekazanie darowizny dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

 

Stanowisko środowiska pielęgniarek i położnych wobec projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Załącznik ---> POBIERZ
 

Korespondencja dotycząca problemów zgłaszanych przez pielęgniarki i położne z Domów Pomocy Społecznej

Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych kierowane do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pielęgniarek i położnych zatrudnionych w DPS ---> POBIERZ
Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ---> POBIER

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych