Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące koronawirusa

Informacja w sprawie braku zabezpieczenia pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia zdrowotne w formie praktyk zawodowych

Szanowni Państwo

W związku z pytaniami pielęgniarek i położnych kierowanymi do NIPiP w sprawie braku zabezpieczenia pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia zdrowotne w formie praktyk zawodowych w (POZ, pielęgniarskiej opiece długoterminowej oraz w opiece paliatywnej domowej, w opiece nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych oraz podmioty lecznicze realizujące świadczenia w tych obszarach) w środki do dezynfekcji i ochrony osobistej. Uprzejmie informujemy że jesteśmy w stałym kontakcie z Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych i zostały już podjęte działania aby jak najszybciej rozwiązać zaistniały problem.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o podjętych działaniach.

UWAGA !!! ZJAZD W DNIU 20.03.2020 ZOSTAJE ODWOŁANY.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju spowodowaną koronawirusem oraz podjęciem przez NRPiP w dniu 11.03.2020r. Uchwały Nr 387 o zmianie kalendarza wyborczego, odwołane są obrady XXXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w dniu 20.03.2020r. i przełożony termin na okres późniejszy. Nowy termin zostanie uchwalony w zależności od ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej w kraju, o czym niezwłocznie powiadomimy.
 

Uchwała nr 387 dotycząca określenia kalendarza wyborczego ---> POBIERZ

 

 
 

Apel zawodów medycznych do rządu polskiegoZmagamy się jako państwo i społeczeństwo z wyzwaniem, z którym do tej pory nie mieliśmy do czynienia. Jako osoby wykonujące zawody medyczne czujemy się w obowiązku zwracać uwagę na kluczowe problemy, z jakimi się spotykamy. Jeśli pilnie ich nie rozwiążemy, to podczas epidemii po prostu zabraknie pracowników medycznych.

APEL

APEL Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz personelu realizującego świadczenia zdrowotne w domu pacjenta z zakresu świadczeń pielęgniarki POZ, świadczeń położnej POZ Apel skierowany do:Wojewody Podkarpackiego

Załącznik ---> POBIERZ
 

APEL OIPiP w Krośnie


 

KORONAWIRUS

APEL PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH.

MÓW PRAWDĘ I NIE ZAMYKAJ NAS W KWARANTANNIE.


 

Apelujemy do społeczeństwa w przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami. Nie ukrywaj informacji o kontaktach z osobami z zagranicy!

W sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem:

  • zadzwoń na infolinię NFZ: 800 190 590
  • skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną

NIE NARAŻAJ INNYCH. ZOSTAŃ W DOMU. ZADZWOŃ.

 

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie zaopatrzenia w środki ochronne pielęgniarek, położnych podstawowej opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną związaną z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2, informuję, że do podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zostały przekazane przez Ministerstwo Zdrowia środki ochronne tj: płyny dezynfekujące, maseczki, odzież ochronna.

Z powyższych środków mogą korzystać również pielęgniarki opieki długoterminowej, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej udzielające świadczeń w ramach indywidualnej albo grupowej praktyki, poprzez udanie się do najbliższego podmiotu udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego w związku z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

Mając na uwadze zaistniałą sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wskazujemy na możliwość wykonywania i rozliczania świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnym w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych pod warunkiem zapewnienia dostępności personelu wymaganego do ich realizacji w miejscu udzielania świadczeń1.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. poz 460 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych