Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Komunikat NIPiP


 

Przedłużenie obowiązujących przepisów regulujących zasady wypłacania dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE DOSTANĄ ŚRODKI NA INFORMATYZACJĘ

Dzięki intensywnym staraniom Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych już niedługo pielęgniarki i położne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych. Tak zakłada przekazany do konsultacji publicznych projekt zarządzenia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne. NFZ zamierza na ten cel przeznaczyć maksymalnie 1 mln zł.

Rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej Inauguracja Kampanii „Nursing Now” Polska


Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.


W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

STANOWISKO KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W SPRAWIE POSTĘPOWANIA TERAPEUTYCZNEGO U CHORYCH Z ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2


Treść w załaczniku ---> POBIERZ

 

Apel Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Warszawa, 3 marca 2020 r.
 
 
 
Szanowna Pani Przewodnicząca,
Szanowny Panie Przewodniczący,
 
Przesyłam w załączeniu Apel Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie postępowania przeciwepidemicznego i medycznego w związku z ryzykiem wybuchu epidemii nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) na obszarze Polski skierowane do profesjonalistów medycznych – pielęgniarek, położnych, kadry zarządzającej sektorem ochrony zdrowia i organów władzy publicznej, z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Państwa Okręgowej Izby.
 
Z poważaniem
 
Marzena Mazurek
Asystent Prezesa

Załaczniki:
APEL ---> POBIERZ

Praca w Żłobku w Ustrobnej


Więcej informacji w załaczniku ---> POBIERZ

 

Co trzeba wiedzieć o profilaktyce zakażenia koronawirusem?

Gabriel Leung, ekspert ds. epidemiologii koronawirusa, powiedział, że 60% światowej populacji może ostatecznie zostać zarażonych. Pojawienie się epidemii we Włoszech wywołało panikę w całej Europie. Do szpitali zaczęli zgłaszać się masowo pacjenci. W tej sytuacji Główny Inspektor Sanitarny informuje, jak zapobiegać zakażeniuCo trzeba wiedzieć o koronawirusie? Więcej informacji na stronie internetowej: LINK

Nowe świadczenie – porada pielęgniarska i położnicza

Porada pielęgniarska i położnicza obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. W ramach tej porady pielęgniarka, położna może udzielać samodzielnych świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS). Nowe rozwiązanie  to nie tylko szansa na poszerzenie kompetencji, a co za tym idzie zwiększenie samodzielności zawodowej pielęgniarki, położnej, ale również ułatwienie pacjentom dostępu do specjalistycznych świadczeń medycznych. Chodzi o usprawnienie systemu, poprawienie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Zależy nam na tym, aby pacjent jak najszybciej uzyskał poradę specjalistyczną – podkreślała podczas spotkania Minister Józefa Szczurek-Żelazko.Nowe świadczenie jest osobno finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia  i udzielane w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS) w następujących dziedzinach: chirurgia ogólna, kardiologia, diabetologia oraz przez położną w dziedzinie położnictwo i ginekologia.
 

Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
 
 
W dniu  15 lutego obchodzimy Europejski Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego.
Z tej okazji życzę Wam spokojnej i pełnej koleżeńskiej życzliwości atmosfery podczas wykonywania tak trudnej i odpowiedzialnej pracy. Życzę, by nasze środowisko, środowisko pielęgniarek operacyjnych i położnych operacyjnych nadal miało możliwość kształcenia się  w ramach odrębnej specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.
 W roku 200-lecia narodzin Twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, hasłem naszego święta jest: ,,Kunszt pielęgniarstwa operacyjnego”. Kunszt to umiejętność wykonywania czegoś doprowadzone do perfekcji. Praca  pielęgniarek operacyjnych i położnych operacyjnych to nieustanne dążenie do zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszym pacjentom, to dążenie do bezbłędnego wykonywania naszych obowiązków, to również  konieczność ciągłej nauki. 
Niech więc  nie zabraknie nam wytrwałości w dążeniu do perfekcji, czego Wam, drogie Koleżanki, drodzy Koledzy i sobie życzę.
w imieniu Zarządu i własnym
Joanna Borzęcka
prezes
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek


 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych