Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Stanowisko Nr 60 Prezydium NRPiP w z dnia 22 czerwca 2022 r. sprawie zabezpieczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania


Załącznik ---> POBIERZ
 

Wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od dnia 1 lipca 2022r.


Załącznik ---> POBIERZ

 

Zofia Małas - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych o nowym wzorze prawa wykonywania zawodu.

Pismo otrzymane z CKPPiP w sprawie obowiązku przedkładania zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznym przed przystąpieniem do egzaminu państwowego.

Załącznik ---> POBIERZ

 

Pismo z Ministerstwa Zdrowia dotyczące wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych od 1 lipca 2022 r.


Pismo w załączniku ---> POBIERZ
 

USTAWA z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw


Ustawa ---> POBIERZ

Informacja ---> POBIERZ
 

Otwarty Apel przedstawicieli sektora opieki długoterminowej do władz RP.


Apel ---> POBIERZ
 

Stanowisko nr 61 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 czerwca 2022 r.

Stanowisko nr 61 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

Załącznik ---> POBIERZ

Apel do władz: Opieka długoterminowa jest na skraju przepaści!

Opieka długoterminowa jest na skraju przepaści, a zapowiadany od 1 lipca kolejny wzrost minimalnych stawek wynagrodzeń w ochronie zdrowia doprowadzi do jej upadku – twierdzą przedstawiciele organizacji branżowych apelując o naprawę sytuację w sektorze opieki nad osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi.

W NIPiP trwają prace nad wyceną porady pielęgniarki i położnej POZ

Obecnie w NIPiP trwają prace nad wyceną porady pielęgniarki i położnej POZ: urologicznej, tzw. porady „stomijnej” oraz porady w zakresie leczenia ran. Przy pracach nad wyceną biorą udział eksperci-praktycy i to z ich opiniami w następnych krokach skierujemy się do AOTMIT.

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych