Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Pismo z PUWZałącznik ---> POBIERZ

 

Emeryci

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku wzrosła kwota świadczenia w związku z przejściem na emeryturę dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie i wynosi ona obecnie 800,00 zł (słownie: osiemset złotych).
  1. Świadczenie w wyżej wymienionej kwocie jest przyznawane na podstawie decyzji organów emerytalnych o przyznaniu emerytury wydanych po dniu 1 stycznia 2020 r. 
  2. Świadczenia przyznawane na podstawie decyzji organów emerytalnych wydanych przed 1 stycznia 2020 r. przysługują w dotychczasowej wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych).
Ponadto informujemy, że wydłużeniu uległ okres składania wniosku o przyznanie świadczenia w związku z przejściem na emeryturę  z 6 miesięcy na 12 miesięcy.  

 

Pielęgniarki i Położne w Wojskach Obrony Terytorialnej

Zadania pielęgniarki i położnej POZ na nowo wyznaczone

2 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, które w nieznaczny sposób zmienia poprzednie rozwiązania. Oto jakie zmiany wprowadza nowe rozporządzenie w zakresie zadań pielęgniarki, położnej POZ.

Jak pielęgniarka/położna może wystawić e-receptę w gabinet.gov.pl

Projekt zarządzenia Prezesa NFZ – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (wprowadzenie przepisów obejmujących zasady rozliczania porad pielęgniarskich i położnej, realizowanych w niektórych zakresach AOS)

Treść projektu zarządzenia : LINK 

NEWSletter NIPiP 27 listopada 2019 r.


NEWSletter NIPiP 27 listopada 2019 r. ---> OTWÓRZ
 

IBUK LIBRA

Szanowni Państwo,
 
Miło nam jest poinformować, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie od dnia 1 grudnia 2019 r. ponownie zakupiła dla pielęgniarek i położnych bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
 
Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem.
 
 
Bezpośredni link do IBUK libra ---> LINK


 

WYBORY 2019

Szanowne Koleżanki, Koledzy
Prosimy o aktualizowanie swoich danych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych w celu stworzenia właściwych list wyborczych do wyboru delegatów na VIII kadencję samorządu (aktualne miejsce pracy- dokładna data rozpoczęcia pracy (dzień-miesiąc-rok), miejsce pracy i stanowisko)”

 

Opinia dotycząca płatnego urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek i położnych – art. 61a ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej


W załączniku treść ---> POBIERZ
 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych