Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Zaproszenie do udziału w I Kongresie Pielęgniarek i Położnych POZ „Wiem, więc szczepię”. Warszawa, 26 listopada 2019 r.

Komunikat Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
 

26 listopada 2019 r. w Warszawie (Hotel Airport Okęcie, Warszawa ul. 17 stycznia 24) odbędzie się I Kongres Pielęgniarek i Położnych POZ „Wiem, więc szczepię”, którego organizatorem jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Wykładowcy – znani eksperci w dziedzinie profilaktyki chorób zakaźnych, omówią tak istotne zagadnienia, jak:

1. Działania Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zwiększenia wyszczepialności w Polsce, sytuacja w innych krajach UE.
2. Postawa wobec szczepień – co na to psychologia?
3. Podstawy prawne realizacji szczepień ochronnych (w tym odmowa, zdarzenia niepożądane)
4. Fakty i mity na temat szczepień ochronnych
5. Edukacja rodziców przez położne w zakresie szczepień w okresie oczekiwania na dziecko, pobytu na oddziale oraz w trakcie wizyt patronażowych
6. Źródła wiedzy na temat szczepień ochronnych
7. Szczepienia zalecane, czyli mniej ważne?
8. Choroby, które wracają
9. Badanie kwalifikacyjne, odraczanie, NOP

„Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” uchwalona

Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w 2018 r.), przedłożoną przez Ministra Zdrowia. 

NZOZ Labmed w Krośnie zatrudni pielęgniarkę do punktu pobrań

Szanowni Państwo, w imieniu Pani Zofii Małas Prezes NRPiP przesyłam informację o rozpoczętej czwartej edycji konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii (Queen Silvia Nursing Award, QSNA)Więcej w załącznikach:

Pismo Pani Prezes ---> POBIERZ
Komunikat ---> POBIERZ
Plakat ---> POBIERZ

 

Informacja Ministerstwa Zdrowia w sprawie OWU

Szanowni Państwo,
W związku z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowości wypłaty środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz, kto i w jaki sposób powinien nadzorować wykorzystanie publicznych środków pochodzących z Narodowego Funduszu Zdrowia – przekazujemy do wiadomości odpowiedź Pana Janusza Cieszyńskiego, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, w tej kwestii.

W złaczniku:
Odpowiedź na pismo Pani Prezes ---> POBIERZ
 

Ogłoszenie o pracę

Opinia zespołu konsultantów w sprawie zgody na świadczenia profilaktyczne w szkołach

Opinia zespołu konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie uzyskiwania zgody przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną, na udzielenie świadczeń w środowisku nauczania i wychowania z dnia 16 września 2019 r.

Pismo Prezez NRPiP ---> POBIERZ

Opinia zespołu konsultantów ---> POBIERZ
 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie zaprasza położne na III część szkolenia dotyczącego wprowadzenia dokumentacji pracy położnych POZ

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych w dniu 24października 2019 od godz. 11:00

Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami – nowe kompetencje pielęgniarki

Dzisiaj (12.09.2019) wchodzi w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Nowe prawo zapewnia wszystkim uczniom do ukończenia 19. roku życia profilaktyczną opiekę zdrowotną w szkole. Osobami odpowiedzialnymi za jej sprawowanie są: pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna oraz lekarz dentysta.

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych