Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

REKOMENDACJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA POŁOŻNYCH W ZAKRESIE STOSOWANIA PRODUKTU W OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄSzanowni Państwo,
 
badanie ankieto­we „Opinie młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia piersią” zrealizowane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Położnych oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, przeprowadzone w 2018 roku wśród 3205 kobiet w okresie laktacji, wykazało, że główną przyczyną zbyt wczesnego rezygno­wania z karmienia piersią (przed ukończeniem 6. miesiąca życia dziecka) był brak
 

RAPORT BADANIE OPINII MŁODYCH MATEK NA TEMAT LAKTACJI I ROLI POŁOŻNEJ W PROMOWANIU KARMIENIA PIERSIĄ

Szanowni Państwo,
 
Aż co piąta młoda matka w Polsce (20,06%) twierdzi, że karmienie piersią jest zbyt czasochłonne i dlatego rezygnuje przedwcześnie z karmienia piersią – wynika z badań przeprowadzonych  w 2018 roku na grupie ponad 3 tysięcy kobiet.

RAPORT BADANIE OPINII MŁODYCH MATEK NA TEMAT LAKTACJI I ROLI POŁOŻNEJ W PROMOWANIU KARMIENIA PIERSIĄ

Szanowni Państwo,
 
Aż co piąta młoda matka w Polsce (20,06%) twierdzi, że karmienie piersią jest zbyt czasochłonne i dlatego rezygnuje przedwcześnie z karmienia piersią – wynika z badań przeprowadzonych  w 2018 roku na grupie ponad 3 tysięcy kobiet.
 
Celem badań, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Położnych i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych była próba poznania postaw i wiedzy młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu naturalnego karmienia piersią. Wyniki badań potwierdzają dużą rolę wsparcia karmienia naturalnego, zarówno poprzez propagowania karmienia piersią już w okresie ciąży, jak i wsparcia informacyjnego, emocjonalnego oraz praktycznego matek karmiących.
 
Zapraszamy do zapoznania się z Raportem „Opinie młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia piersią”.
 
W załączeniu link do wypowiedzi Pani dr hab. Beaty Pięty, Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych na temat badania opinii: LINK

Streszczenie raportu badań ---> POBIERZ

Podsumowanie wyników badań ---> POBIERZ

List zaproszenie ---> POBIERZ

Raport badań ---> POBIERZ
 
 

Nabór na studia Pomostowe Położnictwo

Szanowni Państwo informujemy, że
Uniwersytet Rzeszowski prowadzi nabór od roku akademickiego 2019/2020 na  - studia I stopnia, licencjackie pomostowe - kierunek Położnictwo (ścieżka B) dla dyplomowanych położnych, posiadających świadectwo dojrzałości i ukończone kształcenie w zawodzie położnej.
Wyżej wymienione studia są dedykowane położnym posiadającym prawo wykonywania zawodu, a czas kształcenia wynosi 1 rok.
Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie LINK, rekrutacja rozpoczęła się 13 maja i potrwa do 9 lipca.

Więcej informacji w załączniku ---> POBIERZ
 
Z wyrazami szacunku i poważania
Bernadeta Kołodziej
Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego
Wydział Medyczny UR
Tel. 17 872 11 95

spotaknie edukacyjne


 

Startuje 6. edycja kampanii i konkursu „Położna na medal”Zasady zgłoszenia ---> POBIERZ
 

NZOZ Specmed - ZPIPS sp. z o.o.


 

Pharma Safety


 

Komunikat SMK

Szanowni Państwo,

W załączeniu komunikat dotyczący składania wniosków o wpis zmiany danych wpisów dokonanych pierwotnie przed 1 maja 2017 r. skierowany do organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego prowadzonego przez NRPiP oraz okręgowych rad pielęgniarek i położnych w celu ujednolicenia postępowania w sprawie wpisu do rejestru.

Pismo NRPiP ---> POBIERZ

Komunikat ---> POBIERZ
 

8 maja Dzień Położnej 12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

 

 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych