Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Spotkanie robocze Przedstawicieli Pielęgniarek i Położnych z Ministrem Zdrowia w sprawie Strategii – 2018.01.26

W dniu 26 stycznia w siedzibie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych odbyło się trójstronne spotkanie robocze, którego tematem przewodnim była „Strategia na rzecz rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”. W spotkaniu uczestniczyli: ze strony Ministerstwa Zdrowia Pan Minister – prof. Łukasz Szumowski. Ze strony OZZPiP: Przewodnicząca – Pani Krystyna Ptok wraz z Wiceprzewodniczącymi i Rzecznikiem Związku oraz ze strony NRPiP – Pani Zofia Małas wraz z Wiceprezesem NRPiP.

Pismo Ministerstwa Zdrowia ws. strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

We wtorek 9 stycznia 2018 r. na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazała się informacja o zakończeniu prac Zespołu ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Prace nad dokumentem określającym kierunki działań dla pielęgniarstwa zostały zakończone 29 grudnia 2017 r. Ministerstwo Zdrowia, wraz z opracowaną strategią, przesłało odpowiedź na uwagi do projektu przesłane przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Dokument oraz pismo do pobrania znajdują się poniżej.

Pobierz: Odpowiedź MZ ws. uwag NRPiP oraz OZZPiP do strategii na rzecz pielęgniarstwa

Pobierz: Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

Znamy termin beatyfikacji pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej

Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej została oficjalnie potwierdzona. Informację o dacie i miejscu przekazał w imieniu Ojca Świętego Franciszka abp Angelo Becciu z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Czcigodna Służebnica Boża Hanna Chrzanowska zostanie ogłoszona Błogosławioną w sobotę 28 kwietnia 2018 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Termin beatyfikacji związany jest z przypadającą w tym roku 45. rocznicą śmierci krakowskiej pielęgniarki.

Komunikat

Szanowni Państwo,

W dniu 19 grudnia 2017 roku Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Krośnie podjęła Uchwałę Nr 219/VII/2017 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania świadczenia w związku z przejściem na emeryturę dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie”.

Oznacza to, że pielęgniarki/ położne, członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, którzy z dniem 1 stycznia 2018 roku przeszli na emeryturę otrzymają powyższe świadczenie.

W celu dopełnienia formalności muszą złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w związku z przejściem na emeryturę dla członków OIPiP w Krośnie wraz z decyzją organu rentowego (ZUS) o przyznaniu emerytury.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej OIPiP w Krośnie w zakładce
„Świadczenie emerytalne”, która znajduje się po jej lewej stronie.  

 

Nowy skład Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach MedycznychW dniu dzisiejszym tj. 08.01.2017 r. Wojewoda Podkarpacki wręczyła akty powołania członkom Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych drugiej kadencji na lata 2018- 2023.
Członkiem Komisji została nasza koleżanka Krystyna Krygowska.

Pani Krystyna Krygowska obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego, a na co dzień pracuje na stanowisku położnej oddziałowej Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

Serdecznie gratulujemy !

Spotkanie z Ministerstwem Zdrowia w sprawie strategii pielęgniarstwa i położnictwa

W dniu 13 grudnia 2017 r. posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych odwiedziła wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko w celu przedstawienia szerszemu audytorium głównych kwestii zawartych w opracowywanej przez Departament Pielęgniarek i Położnych strategii dla pielęgniarstwa i położnictwa.

Wypowiedź Prezes NRPiP podczas sejmowej Komisji Zdrowia

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 3 stycznia 2018 r. zwróciła uwagę, że media skupiły się na brakach kadrowych lekarzy, natomiast z jeszcze większymi brakami kadrowymi boryka się środowisko pielęgniarek i położnych.

Apel NRPiP do Ministra Zdrowia o interwencję ws. procesu legislacyjnego

Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia

Notatka z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia

W dniu 3 stycznia 2018 roku odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia poświęcone przekazaniu informacji przez Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji związanej z wypowiedzeniami przez lekarzy rezydentów i innych klauzuli opt-out.

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych