Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Konferencja pt. „Pielęgniarka i położna wobec wyzwań współczesnej medycyny i bioetyki”

Rzeszów 17 listopad 2017 r.  

Zaproszenie na szkolenie PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWYCH ORAZ PIELĘGNIAREK PEDIATRYCZNYCH

Warszawa, 27– 28 listopada 2017 r.

Pismo Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia dzieciom i młodzieży właściwej jakości opieki sprawowanej podczas ich hospitalizacji


 

Nowi konsultanci
W piątek 3 listopada br. wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła powołania nowym konsultantom w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz pielęgniarstwa psychiatrycznego. 

Korespondencja dotycząca wykreślenia Hydroxyethylamylum (HES) ze składu zestawu przeciwwstrząsowego zawartego w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej


Korespondencja w załączniku ---> POBIERZ

Korespondencja dotycząca etatu przeliczeniowego w opiece długoterminowej w aspekcie podwyżek dla pielęgniarek wynikających z rozporządzenia MZ w sprawie OWU


Korespondencja w załaczniku ---> POBIERZ
 

Konferencja "Płodowy Zespół Alkoholowy - co to jest?", 6 grudzień 2017 r. Urząd Marszałkowski Rzeszów
Do pobrania:

Harmonogram konferencji ---> POBIERZ

 

I Kongres Położnych Rodzinnych pt. Samodzielność Położnej Rodzinnej w świetle zmian systemowych w Polsce, 18-19 listopad 2017 r. Kórnik k/.Poznania
Ogłoszenie w załączniku ---> POBIERZ
 

STANOWISKO POPIERAJĄCE POSTULATY REZYDENTÓW PODPISANE PRZEZ PREZESÓW NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, NACZELNEJ IZBY FIZJOTERAPEUTÓW I KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH


Załącznik nr 1 ---> POBIERZ

Załącznik nr 2 ---> POBIERZ

Korespondencja NIPiP oraz MZ w sprawie wdrożenia Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICPN...

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych