Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Kampania społeczna Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych “Ostatni dyżur”


Więcej informacji znajduje się w linku ---> OTWÓRZ
 

NEWSLETTER NIPiP nr. 42

Pobierz: LINK

Pismo z dnia 07.11.2017 r. Prezes NRPiP

kierowane do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Przewodniczącej Zespołu ds. systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania :---> POBIERZ

Konferencja pt. „Pielęgniarka i położna wobec wyzwań współczesnej medycyny i bioetyki”

Rzeszów 17 listopad 2017 r.  

Zaproszenie na szkolenie PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWYCH ORAZ PIELĘGNIAREK PEDIATRYCZNYCH

Warszawa, 27– 28 listopada 2017 r.

Pismo Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia dzieciom i młodzieży właściwej jakości opieki sprawowanej podczas ich hospitalizacji


 

Nowi konsultanci
W piątek 3 listopada br. wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła powołania nowym konsultantom w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz pielęgniarstwa psychiatrycznego. 

Korespondencja dotycząca wykreślenia Hydroxyethylamylum (HES) ze składu zestawu przeciwwstrząsowego zawartego w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej


Korespondencja w załączniku ---> POBIERZ

Korespondencja dotycząca etatu przeliczeniowego w opiece długoterminowej w aspekcie podwyżek dla pielęgniarek wynikających z rozporządzenia MZ w sprawie OWU


Korespondencja w załaczniku ---> POBIERZ
 

Konferencja "Płodowy Zespół Alkoholowy - co to jest?", 6 grudzień 2017 r. Urząd Marszałkowski Rzeszów
Do pobrania:

Harmonogram konferencji ---> POBIERZ

 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych