Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Stanowisko XXII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w sprawie opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej


Więcej informacji w załaczniku ---> POBIERZ

Stanowisko Nr 7 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r.


Załącznik ---> POBIERZ

Pismo kierowane do Pani Alicji Zając Senatora RP z prośbą o podjęcie działań dotyczących projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych


Załacznik ---> POBIERZ

OGŁOSZENIE-Aktualizacja danych w ORPiP


Więcej informacji w ząłaczniku ---> POBIERZ

Publikacja Rzecznika Praw Obywatelskich

W dniu 12 maja 2017 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja prasowa poświęcona bieżącej sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych, z uwzględnieniem problemów z którymi boryka się to środowisko. W konferencji, poza Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz pracownikami Biura RPO wzięli udział przedstawiciele Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Celem konferencji było zwrócenie przez Rzecznika uwagi opinii publicznej oraz decydentów na wciąż nierozwiązane problemy środowiska pielęgniarek i położnych. Rzecznik Praw Obywatelskich ma świadomość, że sprawne funkcjonowanie systemu  ochrony zdrowia oparte jest w dużej mierze na fundamencie, który stanowią pielęgniarki i położne. Problemy, z którymi boryka się to środowisko, w tym brak zastępowalności pokoleń i znaczne niedofinansowanie pracy pielęgniarek i położnych już teraz źle wpływają na cały system ochrony zdrowia. Rzecznik, w ramach posiadanych kompetencji podejmuje działania na rzecz poprawy stanu rzeczy i wsparcia środowiska pielęgniarek i położnych w dążeniu do realizacji ich słusznych postulatów.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją  pt.” Pielęgniarki i położne w wystąpieniach Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Do pobrania:

Pielęgniarki i położne w wystąpieniach Rzecznika Praw Obywatelskich

 

INFORMACJA W SPRAWIE PRAC NAD PROJEKTEM USTAWY O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE ZATRUDNIONYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami członków samorządu pielęgniarek i położnych kierowanymi do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie prac nad projektem ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w załączeniu przesyłam informacje na temat działań Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w powyższej sprawie.

Z poważaniem
Zofia Małas
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Załączniki:

1. Pismo NRPiP do Ministerstwa Zdrowia w sprawie odrzucenia rządowego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

2. Stanowisko NRPiP w sprawie określenia minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych.

3. Pismo NRPiP skierowane do Ministra Zdrowia oraz Przewodniczących Klubów Parlamentarnych PiS, PO, Nowoczesna, Kukiz’15, PSL, dotyczące uwzględnienia zmian do projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
 


Stenogram z posiedzenia Sejmu gdy dyskutowano nt projektu ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

Poseł Ewa Kołodziej:
“Co się stanie po wejściu w życie procedowanej dziś ustawy z umową społeczną, czyli z rozporządzeniem ministra Mariana Zembali z 2015 r. (Dzwonek), a mianowicie z podwyżką 4 razy 400 brutto? Wszyscy mamy uzasadnione obawy, że ta rozłożona w czasie podwyżka prof. Zembali, zaakceptowana przez wszystkie strony: rządową i społeczną, zostanie…”

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Józefa Szczurek-Żelazko:

“Pytanie o kontynuację podwyżek dla pielęgniarek, tzw. 4 razy 400. Tak, będzie to kontynuowane i ustawa nie ma wpływu na kontynuację tego dodatku 4 razy 400. Ustawa obejmuje wszystkich pracowników medycznych, tak jest zapisane w tytule. Pracownikiem medycznym jest ratownik, jest fizjoterapeuta, jest pielęgniarka, jest lekarz – więc wszystkich pracowników medycznych obowiązuje ta ustawa i pozwala ustanowić im minimalne wynagrodzenia.”


 

PISMO W SPRAWIE KLASYFIKACJI ODPADÓW POWSTAJĄCYCH W WYNIKU WYKONYWANIA W DOMU PRZEZ PACJENTA SAMODZIELNYCH TESTÓW PASKOWYCH SŁUŻĄCYCH DO OKREŚLENIA POZIOMU CUKRU WE KRWI ZA POMOCĄ GLUKOMETRU LUB ODPADÓW IGIEŁ DO PENÓW ALBO ODPADÓW AMPUŁKO-STRZYKAWEK

Więcej informacji w:  LINKU

Odpowiedź na Stanowisko Nr 1 XXXII OZPiP w Krośnie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uregulowania statusu prawnego pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej”

Czytaj Więcej w załączniku ---> POBIERZ

Zaproszenie na spotkanie autorskie z panem Pawłem Zuchniewiczem połączone z promocją jego najnowszej książki „Siostra naszego Boga. Niezwykła historia Hanny Chrzanowskiej”

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, iż Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wystąpiła z pismem do Ministerstwa Zdrowia w związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez uczelnie dotyczącymi zasad kwalifikowania na studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w Polsce osób posiadających kwalifikacje bakalawra uzyskane na uczelni ukraińskiej oraz zasad przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki pielęgniarkom z Ukrainy, które legitymują się kwalifikacjami bakalawra, a następnie ukończyłyby studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo w Polsce (pismo NRPiP do MZ w załączniku).
POBIERZ
 
W dniu 22 maja 2017 r. NRPiP w Warszawie otrzymała odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia, którą zamieszczamy w załączniku.
POBIERZ
 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych