Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

DEBATA POŚWIĘCONA PROBLEMOM WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA W POLSCE

W poniedziałek 27 marca 2017 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się debata poświęcona problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Organizatorem debaty jest Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia przy współudziale Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Delegaci wybrani w rejonach w rejonach wyborczych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie


        Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Krośnie uprzejmie informuje, że w dniu 23 marca 2017r. odbędzie się XXXII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.               
        W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o przesyłanie do Biura OIPiP w Krośnie propozycji uchwał, wniosków i apeli dotyczących spraw ważnych i istotnych dla naszego środowiska. Zgłaszane wnioski przedstawione i omówione zostaną w trakcie obrad XXXII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Krośnie.


Z poważaniem

Renata Michalska

Przewodnicząca ORPiP w Krośnie


Wniosek ---> POBIERZ


 

W dniu 8 marca 2017 r. w Dzienniku Ustaw Pozycja: 497 opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. Przedmiotowe rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Tekst rozporządzenia wraz z załącznikami: POBIERZ

 

NEWSLETTER Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych nr 2/2017

Treść newslettera: ---> POBIERZ

Konferencja Pielęgniarskiej Kadry Kierowniczej „Zarządzanie opieką pielęgniarską w podmiotach leczniczych – uwarunkowania prawne, a wyzwania praktyki”

23-24 marca 2017 r. Warszawa

Konferencji towarzyszyć będzie Gala Finału XII Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2016

Oferta kursu specjalistycznego „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”

Szczegóły: POBIERZ

Konferencja Dydaktyczna "Nowe wyzwania w opiece nad dzieckiem" Kraków


​Treść Ogłoszenia ---> Strona 1 i Strona 2

Międzynarodowy Kongres Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia

Treść ogłoszenia ---> Załącznik 1 i Załącznik 2

II Ogólnopolska Konferencja Współczesne wyzwania w ochronie zdrowia pracujących


Treść ogłoszenia ---> POBIERZ

XII Konferencja ,,Pacjent, pielęgniarka - partnerzy w działaniu' Kraków

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych