Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Prośba Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego o wsparcie inicjatywy ustawodawczej projektu projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności

Treść Komunikatu ---> POBIERZ

Rekomendacje z debaty eksperckiej OPD z dnia 9 lutego 2017 r. i propozycja interpretacji kryteriów podpisane przez Prezes NRPiP Zofię Małas, oraz Prezes PTP Grażynę Wójcik

Kryteria Oceny ---> POBIERZ
Rekomendacje z debaty ---> POBIERZ

NZOZ BIMED - pielęgniarka opieka długoterminowa domowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. ,,Międzykulturowa opieka medyczna wyzwaniem dla zespołu interdyscyplinarnego"

Treść ---> POBIERZ

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty "Razem w Immuno - Onkologii", które odbędą się 16 lutego 2017 r. w Brzozowie

Czytaj więcej ---> Załącznik

Agresywne zachowanie pacjenta a prawa i ochrona personelu medycznego

Konferencja prasowa „(Nie)jawność (nie) sprzyja zdrowiu. Jaką cenę płacimy za brak dostępu do informacji publicznej?

Zaproszenie na Konferencję ---> POBIERZ

Informacja o Konferencji ---> POBIERZ

Konferencja „Rola pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w dobie deinstytucjonalizacji w ochronie zdrowia 28 luty 2017 r. Warszawa

Powiadomienie ---> POBIERZ

Zaproszenie na konferencję ---> POBIERZ

15 lutego jest obchodzony Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego – święto ustanowione przez Europejskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Bloku Operacyjnego (EORNA)

w załączeniu przedstawiamy życzenia przekazane z tej okazji przez panią  Joannę Borzęcką Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

Odpowiedź Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie

na stanowisko Prezydium ORPiP w Krośnie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zmian ustawowych w obszarze kształcenia w zawodzie pielęgniarki: POBIERZ

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych