Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Ankieta dla pracowników ochrony zdrowia bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad matkami/noworodkami na poziomie placówki podczas pandemii Covid-19

Warszawa dnia 1 marca  2022r.

Szanowni Państwo

Położne, Położni

W imieniu NRPiP zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w wypełnieniu anonimowej ankiety, opracowanej na potrzeby projektu badawczego IMAGINE EURO.

Ankieta jest opracowana na standardach WHO, skierowana do szerszego grona praktyków: lekarzy ginekologów, neonatologów położnych. Wypełnienie ankiety będzie ważnym głosem naszego środowiska w międzynarodowej dyskusji w sprawie opieki nad matką i dzieckiem w okresie pandemii.

Ponadto wyniki ankiety zostaną wykorzystane do poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych w okresie COVID-19.

Z góry dziękujemy za Państwa pomoc.

Link do ankiety:

LINK

Opinia z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19 przez osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach leczniczych, opracowaną przez Panią Monikę Drab, radcę prawnego NIPiP.


Załącznik ---> POBIERZ

Korespondencja z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie prac nad propozycjami zwiększenia wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej.Pismo ---> POBIERZ

Odpowiedź --->
POBIERZ

 

Pismo Pani Prezes Zofii Małas Prezesa NRPiP kierowane do Ministra Zdrowia w sprawie dodatków covidowych dla pielęgniarek i położnych.


Załącznik ---> POBIERZ

 

Pismo ws. Komunikatu wydanego przez MZ


Pismo NIPiP ---> POBIERZ

Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący uprawnień pielęgniarek i położnych w zakresie zlecania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2. ---> POBIERZ

Opinia w sprawie realizacji przez pielęgniarki zleceń lekarskich, w ramach których lekarz zleca podanie kilku produktów leczniczych w jednej iniekcji

Opinia w sprawie realizacji przez pielęgniarki zleceń lekarskich,
w ramach których lekarz zleca podanie kilku produktów leczniczych w jednej iniekcji

 

Opinia w sprawie realizacji przez pielęgniarki zleceń lekarskich, w ramach których lekarz zleca podanie kilku produktów leczniczych w jednej iniekcji (w tym przypadku zapis zlecenia lekarskiego obejmował następujące leki: Gentamycyna 130 mg + Zinacef 750 mg +Lignocain 2% 0,7 cm im 1×1 przez 6 dni + Dexaven 6 mg im 1×1 przez 3 – 4 dni).

Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 lutego 2022r. w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Jak się skutecznie komunikować w medycynie

Ogólnopolska Konferencja Położna na Medal

Stanowisko Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie odpowiedzialności pielęgniarek i położnych w przypadku niedopełnienia obowiązku zaszczepienia się przeciwko COVID-19

Stanowisko

Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

z dnia 7 lutego 2022 r.

w sprawie

odpowiedzialności pielęgniarek i położnych w przypadku niedopełnienia obowiązku zaszczepienia się przeciwko COVID-19

 

 Załącznik ---> POBIERZ

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych