Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Ministra Zdrowia dotyczące realizacji podwyżek dla pielęgniarek i położnych oraz odpowiedź Ministra Zdrowia


Pismo NRPiP ---> POBIERZ

Odpowiedź MZ ---> POBIERZ
 

Zaproszenie na konferencję

Szanowni Państwo,
 
19 kwietnia o godz. 19.30 odbędzie się wykład online firmy GSK nt. „Szczepienia dla dorosłych - przeciwko jakim chorobom szczepić?” Wykład kierowany jest do pielęgniarek, położnych, lekarzy. Po wykładzie będzie możliwość zadawania pytań prelegentom.
 
Aby wziąć udział w wykładzie należy wejść na stronę www.gsklive.pl i zalogować się podając hasło: GSK2018
 

Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego z dnia 12.03.2018r. w sprawie podawania antybiotyków u dzieci na zlecenie lekarskie w domu chorego.


Załącznik ---> POBIERZ

 

Nawiązanie współpracy z lekinfo24.pl


Baza informacji o lekach w LINKU

 

KOBIETY MEDYCYNY 2018Organizator plebiscytu redakcja portalu internetowego “Portale Medyczne” zaprasza do głosowania. Głosowanie trwa do 15 kwietnia 2018 r.

W tym roku możecie Państwo oddać głos również na Zofię Małas – prezes Naczelnej  Rady Pielęgniarek i Położnych

Zofia Małas, pielęgniarka, absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, absolwentka Wydziału Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego oraz epidemiologicznego. W latach 2007-2015 pełniła funkcję Przewodniczącej Świętokrzyskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. W styczniu 2016 roku została wybrana do pełnienia funkcji Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, co jest wynikiem wielkiego zaufania, jakim została obdarzona przez pielęgniarki i położne.

LINK


 

Pismo Ministerstwa Zdrowia Departamentu Funduszy Europejskich i e – Zdrowia dotyczące „Konkursu pn. Pielęgniarskie kompetencje zamawiane”


Pismo ---> POBIERZ

 

Odpowiedz na Stanowisko Nr 1 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie z dnia 25 stycznia 2018 r. dotyczące podjęcia działań zmierzających do nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu us

W odpowiedzi na Stanowisko Nr 1 Prezydium Okręgowej Rady Piwelęgniarek i Połoznych w Krosnie z dnia 25 stycznia 2018 r. dotyczące podjęcia działań zmierzających do nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28.12.2012r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielegniarek i połoznych w podmiotach leczniczych niebedących przedsiębiorcami, uwzględniając założenia zawarte w dokumencie „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i połoznictwa w Polsce”, proszę o przyjęcie ponizszych informacji przesłanych przez Ministerstwo Zdrowia. 

Załącznik ---> POBIERZ

 

Postępowanie z raną przewlekłą - 24.05 Krosno

MZ - NIPiP - szczepienia przeciwko pneumokokom

Departament Matki i Dziecka przekazuje elektroniczną wersję pisma z dnia 9 marca 2018 r., znak: MDP.635.1.2018.JKU.8  w sprawie dodatkowych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom

Więcej informacji w załączniku ---> POBIERZ

Apel Prezesa Naczelnej Rady ---> POBIERZ


 

Zinbryta (daklizumab beta): zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam komunikat dotyczący Zinbryta (daklizumab beta): zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej.


Załacznik ---> POBIERZ
Copyright 2018 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych