Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

MIEDZYNARODOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO W KATOWICACH

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia  Zdrowia Psychicznego w Katowicach w dniach 4 – 9.10.2016 roku

Stanowisko nr 5 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 września 2016 r.

XIII Kongres Pielęgniarek Polskich

Stanowisko Nr 2 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 września 2016 r.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - ZABURZENIA ODŻYWIANIA (ANOREKSJA I BULIMIA) JAKO PROBLEM MEDYCZNY I SPOŁECZNY

Rzeszów, 16 września 2016 r.
Hotel „KORONA” ul. Litewska 33B (vis a vis Szpitala Pro-Familia, Makro)w godzinach od 9.00 do 14.00

Wspólne stanowisko NRPiP, PTP i OZZPiP z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie propozycji MZ

dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek polegającej na powrocie do systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w liceach medycznych/technikach oraz Odpowiedź MZ w tej sprawie ---> POBIERZ

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczących wprowadzenia zmian w obszarze kształcenia w zawodzie pielęgniarki zmierzających do przywrócenia nauczania na poziomie liceów medycznych. ---> POBIERZ

Interpelacja Pani Joanny Frydrych, Posła na Sejm RP, w sprawie zmian w sposobie organizacji podstawowej opieki zdrowotnej i odpowiedź w tej sprawie


Treść interpelacji: ---> POBIERZ
Odopwiedź Ministerstwa Zdrowia: ---> POBIERZ
 

NEWSLETTER NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 5/2016

Treść newslettera: ---> POBIERZ

Pismo Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

skierowane do Dyrektorów/Kierowników ZOZ funkcjonujących na terenie działania OIPiP w Krośnie i realizujacych świadczenia w zakresie POZ

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych