Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Współczesne wyzwania dla epidemiologii szpitalnej i środowiskowej

Informacja o szkoleniach z zakresu problematyki HIV/AIDS i zakażeń przenoszonych drogą płciową

Treść informacji: ---> POBIERZ

Wspólne stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek polegającej na powrocie do systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w liceach medycznych / technikach:---> POBIERZ

Pismo NRPiP kierowane do Prezesa NFZ oraz odpowiedź Prezesa NFZ

dotyczące podjęcia działań w celu wyjaśnienia zmiany zapisu oraz przywrócenia proponowanego w projekcie zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej : ---> POBIERZ

Informacja o rekrutacji na kursy dla pielęgniarek i położnych finansowane ze środków UE

Korespondencja z Ministerstwem Zdrowia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dotycząca podwyżek w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Nie chcemy powrotu pięcioletniego liceum pielęgniarskiego


 

Informacja w sprawie bezrobotnych pielęgniarek

Informacja: ---> POBIERZ

Specjalizacje dla pielęgniarek i położnych finansowanych ze środków Ministra Zdrowia w 2016 r.

Odpowiedź Ministra Zdrowia na Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 czerwca 2016 r. skierowany do Premier Beaty Szydło - Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków wykonywania zawodu pielęgniar

Treść pisma:---> POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych