Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Pismo dotyczące strajku pielęgniarek i położnych w „Instytucie Pomniku – Centrum Zdrowia Dziecka”

Treść pisma:---> POBIERZ

Konferencja pielęgniarek i położnych środowiskowych Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Warszawa 7 lipiec 2016 r.

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uruchamia trzy unikatowe studia podyplomowe

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pielęgniarstwa Specjalistycznego

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie planowanych działań zmierzających do przywrócenia nauczania na poziomie Liceów Medycznych.

Treść stanowiska: --->POBIERZ

Komunikat dotyczący zwiększenia wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień lekarza POZ

Treść komunikatu: ---> POBIERZ

Krytyczna analiza funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce oraz propozycje rozwiązań systemowych – dokument opracowany przez Zespół do opracowania strategii rozwiązań systemowych w zakresie POZ, powołany przez Ministra Zdrowia

NEWSLETTER NIPiP z dnia 1 lipca 2016 r.

NEWSLETTER: ---> POBIERZ
 

Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 50/2016/DSOZ

z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:--->POBIERZ
 

„Pielęgniarki i Położne walczą o niezależność pacjentów”

 - wideorelacja Gazety Wyborczej z pikiety protestacyjnej pielęgniarek i położnych POZ pod Ministerstwem Zdrowia (Warszawa, 29 czerwca 2016 r.)

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych