Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Krytyczna analiza funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce oraz propozycje rozwiązań systemowych – dokument opracowany przez Zespół do opracowania strategii rozwiązań systemowych w zakresie POZ, powołany przez Ministra Zdrowia

NEWSLETTER NIPiP z dnia 1 lipca 2016 r.

NEWSLETTER: ---> POBIERZ
 

Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 50/2016/DSOZ

z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:--->POBIERZ
 

„Pielęgniarki i Położne walczą o niezależność pacjentów”

 - wideorelacja Gazety Wyborczej z pikiety protestacyjnej pielęgniarek i położnych POZ pod Ministerstwem Zdrowia (Warszawa, 29 czerwca 2016 r.)

Pismo Ministra Zdrowia kierowane do wojewodów dotyczące uprawnień ratowników medycznych i pielęgniarek systemu

Treść pisma:---> POBIERZ

Stanowisko NRPiP skierowane do Prezesa NFZ Pana Andrzeja Jacyny w sprawie projektu zarządzenia Prezesa NFZ dotyczącego warunków zawarcia umowy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Treść stanowiska: ---> POBIERZ

NRPiP o proponowanych zmianach w POZ


Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych z wielkim niepokojem przyjmuje brak jakiejkolwiek aktywności Ministra Zdrowia w kontekście przedstawionych w marcu i kwietniu br. zastrzeżeń́, które Rada zgłosiła po zapoznaniu się z dokumentem „Analiza funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce oraz propozycje rozwiązań́ systemowych”. Niepokój środowiska Pielęgniarek i Położnych budzi także informacja, że z ustawy o działalności POZ wyłączone zostaną̨ świadczenia wykonywane przez pielęgniarki szkolne.

Interpelacja w sprawie proponowanych przez MZ zmian w sposobie organizacji POZ

Treść interpelacji:---> POBIERZ

Notatka z III posiedzenia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Głównymi dyskutowanymi tematami był plan działań NRPiP oraz Komisji i zespołów problemowych na rok 2016 oraz plan kontroli poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego. Nie zabrakło również rozmowy nad wnioskami zgłoszonymi do Naczelnej Rady.

Opinia prawna dotycząca ratowników medycznych

Zachęcamy do zapoznania się z opinią prawną dotyczącą możliwości zatrudnienia ratowników medycznych w podmiotach leczniczych i realizowania przez nich świadczeń medycznych poza systemem ratownictwa medycznego:---> POBIERZ
 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych