Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Światowy Dzień Krwiodawcy 14 czerwca 2016 r.

Konferencja Problemy epidemiologiczne w pediatrii Gdańska 10-11.10.2016

Korespondencja w sprawie podwyżek z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia

W związku z licznie wpływającymi pismami do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie informującymi o pomijaniu pielęgniarek i położnych we wzroście wynagrodzeń poniżej przedstawiamy korespondencję z Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia w tej sprawie.

III Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarstwo pediatryczne - nowe wyzwania Ostróda

22-23 czerwiec 2016 Ostróda
Hotel Willa Port Conference Resort & SPA

Konferencja szkoleniowa „co Nas Boli”

18 – 20 listopad 2016 r. 

Debata „Zdrowie Polek i Polaków wg Medicalguidelines”

Holistyczne leczenie męskich LUTS/BPH 23 kwietnia 2016 r.

Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Wcześniactwo, aktualny problem diagnostyczno – leczniczy”

Bydgoszcz 9 – 10 wrzesień 2016 r. 

Ogólnopolska akcja społeczna JOHNSON S So Much More

Konferencja „Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – czy można prowadzić ciążę bez położnej”

Ankieta NFZ dotycząca opieki nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

Narodowy Funduszu Zdrowia zaprasza kobiety, które urodziły w ciągu ostatnich 12 miesięcy, do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi opieki okołoporodowej oraz opieki nad noworodkiem sprawowanej w placówkach medycznych udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych. W tym celu Fundusz opracował ankietę, która dostępna jest na stronie internetowej Centrali NFZ ---> ANKIETA

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych