Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Gdy pielęgniarka boi się zrobić zastrzyk

Zalecenia dotyczące cukrzycowej kwasicy ketonowej podczas leczenia inhibitorami SGLT2

ZALECENIA:---> POBIERZ

Medyczne i społeczne aspekty traumy

IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

z cyklu „W przestrzeni stresu i lęku” Katowice

Ostrożnie dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych Dzieci

Ogólnopolska konferencja, 8 kwietnia 2016 r. Warszawski Uniwersytet Medyczny

Raport “Wpływ e-papierosów na zdrowie w porównaniu do papierosów tradycyjnych w świetle badań nukowych

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 21 marca 2016 r.

W dniu 21 marca 2016 roku odbyło się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia z udziałem przedstawicieli NRPiP i Ministerstwa Zdrowia.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE - NOWE WYZWANIA, 22-23 czerwiec 201

Zarząd PSPP serdecznie zaprasza na III Ogólnopolską Konferencję Naukową
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE - NOWE WYZWANIA
która odbędzie się w dniach 22-23 czerwiec 2016 roku Hotel Willa Port w Ostródzie

Wizyty Przewodniczącej ORPiP w krośnieńskich podmiotach leczniczych

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie Renata Michalska spotyka się z pracodawcami oraz pielęgniarkami i położnymi zatrudnionymi w podstawowej opiece zdrowotnej na terenie miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego

Stanowisko Nr 2 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 lutego 2016 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

Stanowisko Nr 3 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 lutego 2016 r.

w sprawie zabezpieczania środków finansowych  dla pielęgniarek zatrudnionych w POZ w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień





































Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych