Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Stanowisko nr 4 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie odrzucenia propozycji założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej przygotowywanych w ramach prac Zespołu do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Konferencja pt. Bydgoskie Spotkania Położnych

IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z Okazji Krajowego Dnia Położnych
Bydgoszcz 19 maja 2016 r.

Uroczystość jubileuszowa prof. dr hab. n. med. Elżbiety Piontek

W dniu 12.01.2016 roku Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie Renata Michalska uczestniczyła w uroczystości jubileuszowej prof. dr hab. n. med. Elżbiety Piontek.

Debata Zdrowie Polek i Polaków wg Medicalguidelines - Nietrzymanie moczu

Warszawa 2 kwiecień 2016 r.

Konwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku

Przewodnicząca ORPIP w Krośnie Renata Michalska w dniu 23 lutego 2016r. decyzją Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku  została powołana w skład Konwentu  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku – na kadencje do 31 sierpnia 2016r

List otwarty pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej

z terenu działania OIPiP w Poznaniu wyrażający swoje zaniepokojenie kierunkiem i trybem prac nad nową ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej.

Konkurs Kobieta Medycyny 2016 – rozstrzygnięty

Znamy najlepsze położne w Polsce w 2015r.

II edycja konkursu "Położna na medal" rozstrzygnięta


 

XXXI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Odbędzie się w dniu 16 marca 2016 r. w sali konferencyjnej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 5. Planowane rozpoczęcie obrad o godz. 9.00.
 

Komunikat Komisji do spraw położnych

Komisja do spraw położnych działająca przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Krośnie zwraca się z prośbą o zgłaszanie się chętnych położnych do pracy w wyżej wymienionej Komisji. Termin zgłaszania do 30 kwietnia 2016 r.
W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, miejsce pracy, adres zamieszkania, adres e- mail i numer telefonu.
 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych