Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Zjazd

W dniu 16 marca 2018 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie przy ulicy Bieszczadzkiej 5, odbył się  XXXIII - Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.
 
Poniżej przedstawiamy Państwu sprawozdania Organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie oraz podjęte przez Delegatów Zjazdu Stanowiska i Apele.
 
                                                                                                          Sekretarz Zjazdu
    Ewa Czupska

 

W dniu 23 marca 2017 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie przy ulicy Bieszczadzkiej 5, odbył się  XXXII - Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.
 

Poniżej przedstawiamy Państwu sprawozdania Organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie oraz podjęte przez Delegatów Zjazdu Stanowiska i Apel.

Sekretarz Zjazdu
Ewa Czupska
 
 
 

W dniu 16 marca 2016r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie przy ulicy Bieszczadzkiej 5, odbył się  XXXI - Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.


Poniżej przedstawiamy Państwu sprawozdania Organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie oraz podjęte przez Delegatów Zjazdu Apele i Stanowiska.
 
Sekretarz Zjazdu
Ewa Czupska


 
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych