Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Ankieta badanie dotyczące kompetencji - OIPiP

Szanowni Państwo,

W imieniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna,  jeszcze raz proszę o wypełnienie załączonej ankiety, którą znajdziecie Państwo w linku poniżej.

Niniejsze badanie ma na celu poznanie Państwa opinii na temat ważności i zapotrzebowania na kompetencje pracowników ochrony zdrowia. Kierujemy ją do lekarzy, pielęgniarek, położnych a także do osób które zarządzają podmiotami leczniczymi.   

Zwracamy się do Państwa z prośbą, abyście przy wypełnieniu niniejszej ankiety, opierając się na dotychczasowym doświadczeniu, uwzględniali zarówno ocenę Was samych oraz Waszych współpracowników. Ankieta jest anonimowa i służy wyłącznie celom badawczym. 

LINK

Jednocześnie zachęcam  Państwa do zapoznania się z newsletterami Sektorowej Rady ds Kompetencji, które znajdziecie pod adresem  
LINK
 
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych