Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Apel Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie w sprawie zwiększenia finansowania świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej


Treść Apelu ---> POBIERZ

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia ---> POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych