Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Choroby zakaźne i zakażenia szpitalne w aspekcie lokalnym, prawnym i szpitalnym

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie
i Zespołu pielęgniarek epidemiologicznych
działających przy ORPiP kieruję
 
ZAPROSZENIE  
 
na III Konferencję Epidemiologiczną na temat: „Choroby zakaźne i zakażenia szpitalne w aspekcie lokalnym, prawnym i szpitalnym”, która odbędzie się w dniu 24 września 2015 r. o godz. 8 30 w Domu Weselnym Gąsiorów, „Dwa serca” ul. Bieszczadzka 82 w Krośnie.
            Udział w Konferencji jest bezpłatny, może w niej uczestniczyć około 300 osób z terenu działania OIPiP w Krośnie.
Prosimy o potwierdzenie obecności i przesłanie nazwisk osób chętnych do udziału w Konferencji na Karcie zgłoszeniowej do dnia 15 września br. na adres e-mailowy; oipip@interia.pl lub fax. 13 43 694 60 w celu przygotowania certyfikatu.
O możliwości uczestnictwa w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
W załączeniu Program konferencji oraz Karta zgłoszeniowa.
 
 
 
 
            Przewodnicząca                                        Przewodnicząca 
          Zespołu pielęgniarek                          Okręgowej Rady Pielęgniarek
            Epidemiologicznych                                     i Położnych
 
      mgr Bożena Jastrzębska                     mgr Barbara Błażejowska – Kopiczak


Szczegóły konferencji: POBIERZ
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych