Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Co ona wniesie do naszego zawodu ?

Sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Więcej informacji w załączniku ---> POBIERZ

 
Copyright 2018 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych