Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie przy ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 4 A

Zatrudni pielęgniarkę w pełnym wymiarze czasu pracy w terminie od 01. 08. 2018 r. Warunki płacowe do uzgodnienia.
Wymagania: wykształcenie wyższe.
Numer kontaktowy ( 0 - 13) 43 673 99
Krosno, dnia 26 lipca 2018 r.
 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych