Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 14 maja br.

NIPiP udostępniła na stronie LINK dla zarejestrowanych pielęgniarek i położnych możliwość zweryfikowania i  wydruku aktualnego statusu z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych.

NIPiP przekazuje informację dotyczącą III etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 w zakresie funkcjonowania uczelni wyższych kształcących pielęgniarki i położne. LINK

NIPiP dwukrotnie zwracała się do NFZ z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej rozliczania świadczenia - edukacji przedporodowej realizowanej przez położną POZ. NIPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia
z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii. ---> POBIERZ

NIPiP interweniowała do Ministra Zdrowia w sprawie podjęcia działań zmierzających do opracowania wytycznych dla pielęgniarek i położnych sprawujących opiekę w izolatoriach. Minister wskazał,
że wytyczne dostępne są ma stronie rządowej LINK
 
Przekazujemy informacje, które są dostępne na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych LINK:
  • sprawdzanie temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19
  • rejestracja czasu pracy za pomocą danych biometrycznych
Przekazujemy informację NFZ dotyczącą uruchomienia działalności punktów pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV2 ---> LINK
 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych