Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 5 czerwca 2020 r.

Akty prawne ---> POBIERZ

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 5.06.2020 r. ---> POBIERZ

Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat danych dotyczacych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród pielęgniarek. ---> POBIERZ

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na zapytanie NIPiP w sprawie możliwości przeprowadzenia w podmiotach leczniczych porodów rodzinnych, tj.z udziałem osoby towarzyszącej. ---> POBIERZ

Pismo NRPiP do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o dane dotyczace zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród pielęgniarek. ---> POBIERZ


Pismo NRPiP do Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości przeprowadzenia w podmiotach leczniczych porodów rodzinnych, tj.z udziałem osoby towarzyszącej. ---> POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych