Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

I etap konkursu "Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy"

Komunikat prasowy dotyczący pierwszej edycji konkursu "Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy", który rozpoczął się 27 marca 2017 r. w 13. polskich uczelniach medycznych

Dodatkowe informacje dot. konkursu na stronie: www.akademia-ama.pl/olimpiada

http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/72758,,-polozna-przyszlosci-ogolnopolska-olimpiada-wiedzy-
 

Więcej w załączniku ---> POBIERZ

Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych